Ga direct naar de content

Vervolg subsidieronde ‘Voor Elkaar!’ programma ZonMw

8 juli 2022

Er kan een vervolgsubsidie worden aangevraagd voor een afgerond project bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! ZonMw financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Je kunt maximaal € 25.000,- euro aanvragen. De deadline voor indienen is 6 september 2022.

Deel deze pagina:

Implementeren met impact

ZonMw financiert met deze subsidie implementatieprojecten, om zo de impact van deze projecten te vergroten. Met deze vervolgsubsidie van een afgerond project uit het Voor Elkaar! programma stimuleert ZonMw dat de eindresultaten, ontwikkelde werkwijzen of kennis naar een volgende fase wordt gebracht en/of in de praktijk wordt ingebed. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld in de sectoren zorg, wonen, welzijn en/of onderwijs.

Goed om te weten

  • De subsidie is alleen voor organisaties die een project hebben afgerond binnen het Voor Elkaar! programma in de subsidierondes: open rondes, vernieuwende aanpakken en/of beleid & strategie. Het project moet vóór 1 augustus 2022 zijn afgesloten. 
  • De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 6 september om 14:00 uur.
  • Organisaties kunnen maximaal € 25.000,- voor een project aanvragen bij ZonMw. In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 500.000,-.
  • Meer informatie over de subsidieoproep op de website van ZonMw.
  • Deze subsidieoproep wordt na de zomer herhaald.

PGOsupport biedt ondersteuning

PGOsupport kan je organisatie bij de aanvraag ondersteunen. Wil je sparren over het opstellen van je aanvraag? Of wil je graag dat een adviseur van PGOsupport mee leest met je aanvraag? Neem contact op met Nienke Oosting, adviseur impact en bereik. Lees ook meer over het advies Impact en bereik dat PGOsupport aanbiedt.

Over het programma ‘Voor elkaar’

Het programma ‘Voor elkaar’ van ZonMw financiert organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen. Het biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Impact en Bereik zijn belangrijke waarden in het programma Voor elkaar!

Meer weten?

Neem contact op met
Nienke Oosting

Nienke Oosting

adviseur impact en bereik