Ga direct naar de content

Nieuwe subsidieronde voor patiëntenorganisaties

8 februari 2022

Patiëntenorganisaties kunnen weer een projectsubsidie aanvragen bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Organisaties kunnen maximaal € 100.000,- euro aanvragen. De deadline voor indienen is 24 maart.

Deel deze pagina:

Leernetwerken per thema

Doelstelling van deze subsidieoproep is ‘Leren van elkaar’. De gehonoreerde projecten zijn verplicht om deel te nemen aan leernetwerken per thema. De projecten gaan onder begeleiding met elkaar leren, met name over overstijgende kwesties voor de toekomstige patiëntenbeweging. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de sector over het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid en versterken van de (positie van de) patiënten- en cliëntenbeweging.

Keuze voor thema

Binnen deze subsidieoproep dient men een keuze te maken uit een van de twee onderstaande thema’s

  • Thema 1: Versterken van regionale belangenbehartiging
  • Thema 2: Omgaan met de gevolgen van de coronapandemie

Goed om te weten

  • De deadline voor het indienen van een projectidee is 24 maart om 14.00 uur.
  • In eerste instantie dien je een projectidee in. In een latere fase (17 mei – 21 juni) dien je een volledig projectplan in.
  • Organisaties kunnen maximaal € 100.000,- voor een project aanvragen bij ZonMw. In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 1.800.000,-.
  • Meer informatie over de subsidieoproep op de website van ZonMw

PGOsupport biedt ondersteuning

PGOsupport kan je organisatie op beide thema’s ondersteunen. Heb je hulp nodig bij het aanscherpen van je projectidee? Of wil je graag dat een van de adviseurs van PGOsupport mee leest met je projectidee? Plan een gemakkelijk een afspraak met ons in.

  • Wil je advies over thema 1: Versterken van regionale belangenbehartiging – maak hier je afspraak 
  • Wil je advies over thema 2: Omgaan met de gevolgen van de coronapandemie – maak hier je afspraak
  • Lukt het niet om een afspraak in te plannen? Neem dan contact op met Nienke Oosting.

Over het programma ‘Voor elkaar’

Het programma ‘Voor elkaar’ van ZonMw financiert organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Impact en Bereik zijn belangrijke waarden in het programma Voor elkaar! 

Meer weten?

Neem contact op met
Nienke Oosting

Nienke Oosting

adviseur impact en bereik