Ga direct naar de content

6 tips voor een succesvolle fondsaanvraag

11 april 2023

Wil jij aan de slag met fondsenwerving en met het geld dat je binnenhaalt ook echt impact maken? Daadwerkelijk het verschil maken voor je achterban: impact creëren? De omslag maken van ad hoc werken naar het werven van structurele inkomsten? Gebruik de 6 tips van Marion Koppelman, adviseur fondsenwerving van PGOsupport.

Deel deze pagina:

1. Begin op tijd en werk planmatig

Het is goed te beseffen dat procedures bij fondsen en subsidieverstrekkers nu eenmaal tijd kosten. Niet elk fonds heeft een professionele staf. Er zijn genoeg fondsen waar het (vrijwillige) bestuur twee tot vier keer per jaar bij elkaar komt en dan een besluit neemt over de aanvragen. En vergis je niet: dit zijn niet altijd kleine fondsen. Dus: plan je fondsenwervingstraject ruim op tijd!

Er zijn meer fondsen dan je denkt, bekijk bijvoorbeeld deze fondsendatabases maar eens: www.zorgsubsidiekalender.n en www.fondsenwervingonline.nl.

Op dit moment heeft ZonMw een aantal subsidierondes open staan. Maar ook dan geldt: verdiep je goed in het betreffende thema en wat de eisen zijn. Een goede voorbereiding is essentieel, en een goede uitwerking neemt veel tijd in beslag. Zorg bijvoorbeeld dat je geabonneerd bent op de nieuwsbrief van ZonMw zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe subsidierondes.

2. Zoek naar de ideale financiële partner 

Zoek gericht naar raakvlakken, gezamenlijke doelstellingen tussen jouw organisatie en een vermogensfonds. Zij werken vanuit een ideële gedachte; geef ze het vertrouwen dat hun financiële bijdrage leidt tot gerichte, waardevolle impact voor de doelgroep voor wie jij je inzet.

Als je je goed hebt verdiept in je ‘partner’, kan je daarmee een hechte relatie opbouwen. Ook vermogensfondsen zoeken naar impact op de lange termijn en onderlinge samenhang van de projecten die ze steunen. Schroom dus niet de telefoon te pakken en te vragen of ze naast geld ook hun kennis en netwerk voor je in willen zetten. Zijn jullie toch niet de juiste match, dan willen ze graag doorverwijzen.

Het is goed je daarbij te realiseren dat er naast landelijke fondsen en subsidieverstrekkers ook diverse regionale en lokale organisaties zijn die graag steun verlenen.

3. Vertel je eigen verhaal

Richt je persoonlijk tot het fonds of de subsidieverstrekker. Bij fondsen maar ook bij subsidieverstrekkers werken maatschappelijk betrokken mensen, die veel aanvragen onder ogen krijgen. Zorg dus dat je opvalt in zowel tekst als beeld. 

Fondsenwerving is vooral verhalen vertellen. De belangrijkste taak is: inspireren en enthousiasmeren. Natuurlijk, een fondsaanvraag moet alle noodzakelijke informatie bevatten en die informatie moet exact kloppen. Maar er zijn zoveel verschillende manieren om informatie te presenteren. Een positief verhaal geeft energie en inspireert. Leg je verhaal ook zo uit dat ook een buitenstaander het begrijpt.

Neem vanaf het allereerste begin je lezer mee in het verhaal. Wat dat betreft, geldt de aloude marketingregel nog steeds: Attention, Interest, Desire, Action! Aan het einde van de week moet de lezer zich jouw aanvraag nog herinneren.

4. Vertaal je ambitie naar een actueel, urgent project

Schrijf niet vanuit je bestuur maar zet de behoefte van je achterban centraal en geef de urgentie aan waarom je juist nu een beroep doet op de geldverstrekker om samen dit project met de doelgroep te realiseren. Maak daarbij een overzichtelijk projectplan met een realistische begroting. Geef een duidelijke omschrijving van het probleem, en laat zien dat jij DE oplossing hebt.

Laat daarin duidelijk je inzet en commitment blijken in tijd en indien mogelijk in cofinanciering. Geef aan dat juist de gevraagde financiële bijdrage hét verschil maakt om optimaal impact te creëren. Dit is een belangrijk punt voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers.

5. Hoe concreter hoe beter 

Blijf in je projectplannen niet hangen in ideeën, maar maak het concreet. Je wil niet nog wat extra's doen, maar je hebt een ambitie om een doel te behalen. Hier geldt: hoe concreter hoe beter!

Benoem het resultaat dat je ambieert: hoeveel mensen wil je bereiken, hoeveel boekjes wil je uitgeven, hoeveel persoonlijke levensverhalen wil je vastleggen, hoeveel lespakketten ga je aanbieden. Hoe hoog leg je de lat: wanneer is het geslaagd, wees niet bang dit te benoemen.

6. Investeer in de relatie: doe meer dan verwacht

Steek energie in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Hou je financiële partners goed op de hoogte en verras ze door eens meer te doen dan ze verwachten. Dat valt zeker positief op. Het geeft ook vertrouwen in toekomstige aanvragen die je doet.

Geef ook blijk van je de positieve impact die je projecten hebben op andere organisaties of groepen in de samenleving.  Het is goed om je kennis en ervaringen te delen met andere stakeholders. Zo vergroot je de impact voor jezelf en de geldverstrekker.

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving