Ga direct naar de content

VWS publiceert onderzoek naar patiëntenparticipatie in de regio

11 april 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht hoe patiënten- en burgerparticipatie bij regionale ontwikkelingen kan worden bevorderd. Want dat het onderwerp nog niet standaard op de agenda staat, is inmiddels duidelijk. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd, inclusief een reeks aanbevelingen.

Deel deze pagina:

Patiëntenparticipatie niet vanzelfsprekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat je, als je regionaal met elkaar spreekt over veranderingen in zorg en welzijn, daar dan ook de mensen bij betrekt om wie het uiteindelijk gaat. De mensen die die zorg nodig hebben dus: patiënten, kwetsbare inwoners en mensen met een beperking. 

Maar vanzelfsprekend is die patiëntenparticipatie zeker niet. Bij het opstellen van de zogenaamde Regiobeelden bijvoorbeeld, werden patiënten- en gehandicaptenorganisaties de afgelopen jaren nauwelijks gevraagd om bij de overleggen aan te schuiven. Het onderzoek van VWS richtte zich daarom op hoe patiënten- en burgerparticipatie verbeterd kan worden bij regionale ontwikkelingen, zoals De Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Patiëntvertegenwoordigers beter vindbaar maken

Het onderzoeksrapport Burgers in de boardroom somt meerdere aanbevelingen op om participatie van patiënten en inwoners te stimuleren. Eén van de aanbevelingen: maak patiëntenvertegenwoordigers en -organisaties beter zichtbaar en online vindbaar. 

Deze uitdaging leidde, op initiatief van de patiëntenbeweging, al tot resultaat nog vóór publicatie van het rapport. Op de centrale online vindplaats Ikzoekeenpatient.nl is nu een aparte ingang voor partijen die patiëntenvertegenwoordigers zoeken bij projecten binnen de Juiste Zorg op de Juiste plek. Daardoor zijn deze patiëntvertegenwoordigers - met kennis en ervaring om mee te praten over regionale ontwikkelingen – nu al beter vindbaar. 

Extra mooi is dat ook de door PGOsupport opgeleide Critical friends, doorgewinterde ervaringsdeskundigen met de nodige beleidsmatige en bestuurlijke bagage, via deze weg vindbaar zijn.