Ga direct naar de content

Je donateurs bellen om extra bijdragen: gênant of niet?

10 december 2019

Meer wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen van schildklieraandoeningen. Om dit te bereiken zette Schildklier Organisatie Nederland afgelopen jaar een grote belactie onder donateurs op. "Hadden we dit maar eerder gedaan", zegt SON-directeur Rietje Meijer terugkijkend.

Deel deze pagina:

Effecten van medicijnwissel

Thyrax. De naam van dit medicijn raakt een open zenuw bij 350.000 Nederlanders met een schildklieraandoening. Door productieproblemen ontstond in 2016 een acuut tekort aan dit schildkliermedicijn, waardoor zij opeens moesten omschakelen op andere merken.

foto rietje meijer, directeur schildklier organisatie nederland
Rietje Meijer, directeur Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Kort daarna regende het klachten bij Schildklier Organisatie Nederland (SON). Reden genoeg voor de patiëntenorganisatie om de effecten van deze medicijnwissel te laten onderzoeken door Nivel en Pharmo. Samen met de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON werd vastgesteld dat een grote groep schildklierpatiënten hierdoor inderdaad te maken had gekregen met extra vermoeidheid en tal van lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, uitputting en hoofdpijn. Zelfs zo, dat zij zich aanzienlijk vaker ziek meldden op hun werk.  

Inmiddels kunnen we goed onderbouwen dat het wisselen van schildkliermedicatie niet wenselijk is. Dat heeft onze belangenbehartiging aanzienlijk versterkt.

Unieke kans

"Het was een enorme heisa!" constateert SON-directeur Rietje Meijer. "Tegelijkertijd bood deze affaire ons echter ook een unieke kans om onderzoek te doen onder een grote populatie. Inmiddels kunnen we hierdoor goed onderbouwen dat het wisselen van schildkliermedicatie niet wenselijk is. Dat heeft onze belangenbehartiging aanzienlijk versterkt."

"Bovendien sloot dit onderzoek aan bij de kennisagenda. Het aanjagen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek kost veel menskracht, meer dan we als kleine organisatie met 1,5 fte kunnen opbrengen. Toch kiezen we hier bewust voor, omdat meer onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden hard nodig is. Bijvoorbeeld voor de grote groep schilklierpatiënten die kampt met aanhoudende klachten. Waardoor worden die klachten veroorzaakt? En zijn er voor hen wellicht andere (medicamenteuze) behandelingen mogelijk? Dat vergt extra onderzoek."

Het meedenken en helpen opzetten van wetenschappelijk onderzoek vergt een lange adem. Dat financier je niet met incidentele donaties.

Belactie 

Hoe hebben jullie structureel extra geld binnengehaald?

"In onze nieuwsbrieven vroegen wij onze 10.000 donateurs al regelmatig om allerlei projecten financieel te ondersteunen. Maar dat ging steeds meer lijken op ‘uitmelken’. Daar komt bij dat het meedenken en helpen opzetten van wetenschappelijk onderzoek een lange adem vergt. Dat financier je niet met incidentele donaties.

Daarom hebben we na lang wikken en wegen besloten om met ondersteuning van PGOsupport een belactie op te zetten. Daarbij hebben we 5.000 van onze donateurs gevraagd om hun bijdrage structureel te verhogen, liefst met een automatische maandelijkse incasso."

Gêne

Waarom kostte dit zoveel wikken en wegen?

"Je weet dat veel mensen een hekel hebben aan dit soort telefoontjes. Bestuursleden en vrijwilligers twijfelden daarom. Willen we onze donateurs hier wel mee lastig vallen? Zouden zij hierdoor niet boos worden of zelfs opzeggen? Maar in gesprek met PGOsupport realiseerden we ons dat we iets belangrijks vragen namens de patiënten voor wie wij ons hard maken. Waarom zouden onze donateurs niet bereid zijn om daar iets extra’s voor te geven? Naast de gêne om geld te vragen, speelde ook mee dat zo’n belactie gepaard gaat met een flinke investering vooraf, in ons geval van zo’n € 40.000,-. Maar hiervoor konden wij gelukkig onze financiële reserves aanspreken."

Bestuursleden en vrijwilligers twijfelden. Willen we onze donateurs hier wel mee lastig vallen? Zouden zij hierdoor niet boos worden of zelfs opzeggen?

Stappenplan

Hoe zijn jullie hierbij ondersteund door PGOsupport?

"Samen hebben we alle stappen doorgenomen. Je moet namelijk een goed verhaal hebben, een zogeheten case for support. Je moet ook een selectie maken van de donateurs die gebeld kunnen worden, en dus beschikken over een goede ledenadministratie met telefoonnummers. En je moet denken aan de briefing na het telefoontje. Wat zet je bijvoorbeeld in de bedankbrief? Zo’n belactie vergt dus een heel stappenplan, zowel inhoudelijk als logistiek. Gelukkig heeft PGOsupport hier veel ervaring mee. Daar hebben we ons voordeel mee gedaan."

Goede kapstok

PGOsupport werkt voor deze belacties samen met Seniorcall, een telemarketingbureau dat 55-plussers inzet. Hoe verliep die samenwerking?

"Heel goed! Vooraf hebben we daar verteld wat onze patiënten doormaken en waar wij ons voor inzetten, zoals onze acties rond de Thyrax-affaire. Dat was een goede kapstok voor de telefoongesprekken. Bij het belbedrijf konden we ook meeluisteren hoe de gesprekken worden gevoerd. Dat nam de laatste twijfel weg.

De senioren die bellen ‘duwen’ niet om snel te scoren, maar nemen rustig de tijd, ook om te luisteren naar de verhalen van donateurs. En na afloop hebben we inzichtelijke rapportages ontvangen over het verloop van de actie en over de resultaten. Prima!"

De belactie levert ons structureel meer dan € 50.000,- extra per jaar op.

Meer dan gehoopt

Wat heeft de belactie uiteindelijk opgeleverd?

"Van de 5.000 gebelde donateurs hebben 1.748 hun bijdrage verhoogd. Niet met gemiddeld € 24,- zoals wij aanvankelijk hadden gehoopt, maar met € 35,-. In totaal betalen zij nu € 60,-, omgerekend € 5,- per maand. Dit levert ons dus structureel meer dan € 50.000,- extra per jaar op zodra we de voorinvestering hebben terugverdiend."

Waardevolle suggesties

En hoeveel boze leden hebben er geklaagd?

"Geen één! Integendeel, veel donateurs lieten weten hoezeer zij ons werk waarderen. Ze ervaren SON als een organisatie waar met passie en gevoel voor de ander wordt gewerkt. Sommigen deden ook waardevolle suggesties. Bijvoorbeeld om in ons blad meer aandacht te besteden aan specifieke schildklieraandoeningen. Of wat je met voeding kunt doen om je beter te voelen."

Hadden we dit maar eerder gedaan! In elk geval weten we nu dat mensen graag willen betalen voor het werk dat wij doen.

Succes nodig

Belangrijkste conclusie?

"Hadden we dit maar eerder gedaan! Maar goed, soms heb je ook eerst zo’n succes nodig om weer nieuwe fondsenwervingacties te durven aanpakken. In elk geval weten we nu dat mensen graag willen betalen voor het werk dat wij doen."

In 't zonnetje

Wat volgt?

"We merken dat sommige zeer betrokken en vermogende patiënten ons graag extra ondersteunen. Met hun bijdragen gaan we nu inzichtelijk maken welke ziekenhuizen de beste schildklierpoli’s hebben. Degene die hier extra voor heeft gedoneerd zetten we in het zonnetje in ons magazine. Zo blijven we aan de weg timmeren!" 

Magazine PGOsupport

Deze column is onder de titel 'Bellen om extra bijdragen: gênant of niet?' verschenen in Supporter #7, november 2020. Supporter is het magazine van PGOsupport. Lees meer over Supporter.

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving