Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Online ALV tijdelijk rechtsgeldig

Iedere vereniging is verplicht binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar een algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Dat mag voorlopig ook online.

Ook verenigingen die de mogelijkheid van een digitale Algemene Ledenvergadering niet in hun statuten hebben opgenomen, kunnen dankzij een spoedwet een rechtsgeldige online ALV houden.

Hou er wel rekening mee dat de spoedwet op dit moment geldt tot 1 april 2021. Deze termijn kan telkens met 2 maanden verlengd worden als de coronamaatregelen daar aanleiding toe geven.

Wanneer organiseer je je ALV?

Op dit moment is onbekend wanneer fysiek vergaderen weer mogelijk is. Verenigingen hebben 2 mogelijkheden:

 1. Wachten tot maart

  Je kunt besluiten om af te wachten hoe de situatie eind maart is:

  • als de lockdown op dat moment versoepeld is, kan eventueel fysiek vergaderd worden
  • als de spoedwet op dat moment verlengd is, kan je een online ledenvergadering uitschrijven.

 2. Eerder een ALV uitschrijven

  Of je besluit om de ledenvergadering binnenkort online te houden. Dat kan, maar hou wel rekening met de vervaldatum van de spoedwet:

  • de online vergadering kan rechtsgeldig gehouden worden als hij vóór 1 april 2021 plaatsvindt – dat is omdat de spoedwet nu tot 1 april geldt
  • hij mag ook na 1 april gehouden worden, maar niet als op het moment dat het bestuur de ledenvergadering uitschrijft al duidelijk is dat de spoedwet niet verlengd wordt. Want de online ledenvergadering is alleen rechtsgeldig, als de spoedwet nog geldt.

Het is dus belangrijk om je op het moment dat je de online vergadering organiseert, goed te informeren over de actuele vervaldatum van de spoedwet.

Twijfel je of kom je er niet uit? PGOsupport kijkt graag met je mee – neem contact op met Martine Versluijs.

Meer informatie 

Lees ook ons artikel met 10 tips voor een digitale ALV.

 

Wil je je ALV online houden en heb je daar vragen of twijfels over?

Martine Versluijs helpt je graag verder.

Neem contact op met Martine