Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Online dialoogtool

Voer een online dialoog met je achterban. Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Afhankelijk van wat je wilt achterhalen, is de online dialoogtool Circlelytics een handig hulpmiddel om de mening bij je achterban te peilen.

Via de tool kun je een online dialoog voeren met 10 tot vele 10.000den mensen tegelijk. Hij combineert de rijke informatie uit ongestructureerde informatie met de kracht van kwantitatieve analyse.

Zo kun je bij veel mensen uit je achterban kwalitatieve informatie ophalen en verwerken, wat voorheen alleen haalbaar was met kleine focusgroepen.

Zo werkt de online dialoogtool

De online dialoog bestaat uit 2 rondes:

Ronde 1 meningsvorming

Op hun telefoon, computer of tablet geven deelnemers antwoord op vragen en stellingen. Ook geven ze een score aan voorgelegde ideeën.

Ronde 2 voortschrijdend inzicht

Na een week komen alle antwoorden uit ronde 1 geanonimiseerd willekeurig verspreid over de deelnemers terug. Zij reageren daarop en verrijken die zo met hun toelichtingen. Zo leren ze van elkaar en stellen ze eventueel hun mening bij. In deze ronde scoren ze de voorgelegde ideeën nogmaals, voor de definitieve uitkomst.

Stap 3 draagvlak

De ideeën met het meeste draagvlak en de argumenten daarvoor zijn direct zichtbaar.

Toepassing

Afhankelijk van je exacte onderzoeksvraag is de online dialoogtool Circlelytics geschikt voor alle soorten meningspeiling, zoals:

 • Input meerjarenplan
 • Input belangenbehartiging
 • Behoefte lotgenotencontact
 • Verbeterpunten kwaliteit van zorg

Voordelen

 • Kwalitatief onderzoek op grote schaal
 • Anoniem de ruimte om je mening te geven
 • Geen sociaal-wenselijke antwoorden
 • Kwalitatieve informatie snel gestructureerd
 • Voortschrijdend inzicht en reflectie mogelijk
 • Gezamenlijke meningsvorming
 • Bevordert draagvlak en verbondenheid (samen ontwikkelen)
 • Beste resultaten én inzicht in het draagvlak direct beschikbaar

Ook aan de slag met de online dialoogtool?

De online dialoogtool biedt een nieuwe manier van achterbanraadpleging. PGOsupport en Circlelytics onderzoeken samen de toegevoegde waarde voor patiënten- en cliëntenorganisaties.

Heb je een onderzoeksvraag voor een achterbanraadpleging? En denk je dat de online dialoogtool je daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie.

Terug naar achterbanraadpleging.

Heb je een onderzoeksvraag voor een achterbanraadpleging?

En denk je dat de online dialoogtool je daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie.

Neem contact op met Eva