Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Onze impact is niet te meten

Elke patiëntenorganisatie kan maatschappelijk impact hebben. Maar is het te meten? En wat schiet je ermee op? We legden het dilemma voor aan 4 organisaties.

Lees de uitgebreide reacties op de stelling in het PGOsupport-magazine 'Supporter', themanummer impact, april 2018

Het gaat er niet om wat je doet, maar wat je bereikt. Impact, blijvende verbetering voor je achterban, wordt een belangrijk criterium voor patiëntenorganisaties. Maar, is het wel te meten? Voor ons magazine 'Supporter' legden we de stelling voor.

Het begint met meetbare doelen

Onze missie hebben we vertaald in vijf meetbare doelen met de beoogde impact over een periode van vier jaar. Het resultaat meten we met een raadpleging bij onze achterban. Hieruit blijkt dat onze inzet voor betere stomazorg heel belangrijk wordt gevonden. Maar daarnaast blijkt ook dat we nog meer kunnen doen om maatschappelijke knelpunten weg te nemen. Op deze manier krijgen we dus antwoord op de vraag hoe onze achterban ons werk waardeert en of we inderdaad ‘de goede dingen’ doen. Dat versterkt het draagvlak voor onze activiteiten, en laat ons zien of we als Stomavereniging de juiste koers varen of moeten bijsturen.

Anne Braakman, directeur Stoma Vereniging

Impact op onderzoek wel degelijk zichtbaar

We inventariseren bij onze achterban welke thema’s en vragen voor hen relevant zijn. Vervolgens bespreken we met onderzoekers of de gestelde vragen inderdaad te onderzoeken zijn, of inmiddels al zijn onderzocht. Dankzij deze aanpak komen soms onderwerpen naar voren, die nog nauwelijks zijn onderzocht. Inmiddels weten fondsen dat als wij ons stempel op onderzoeksvoorstellen zetten, er ook daadwerkelijk een vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt. 

Martijn Klem, directeur BOSK, Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Impact meten van activiteiten achter de schermen

Overgewicht is een speerpunt in het Nationale Preventieakkoord. Maar als patiëntenorganisatie waren we niet uitgenodigd hierover mee te praten. Ongelofelijk! Ik heb daarom aan de bel getrokken, waardoor we nu wel meedoen aan de gesprekken. Daarbij heb ik onder meer gepleit voor een SIRE-campagne om vooroordelen tegen te gaan. Maar hoe meet je de impact van dit soort activiteiten achter de schermen? Via PGOsupport is een onderzoekster daarmee aan de slag. Dat is echt heel fijn, want zelf hebben we daar geen kaas van gegeten. Dus het begin is er!

Inez van den Anker, voorzitter Nederlandse Stichting Over Gewicht

Bedenk welk verschil je wilt maken

Vorig jaar hebben we onze impact onderzocht. Die toets is ons goed bevallen. We kregen complimenten en zinnige feedback, die richting geeft aan ons handelen. Hierdoor focussen we in onze trainingen nu nog meer op de inbreng van cliëntperspectief. Dus denk als patiëntenorganisatie na over je ambities en welk verschil je daarmee wilt maken. Want zodra je dat scherper krijgt, vergroot je je slagkracht!

Joos Vaessens, directeur PGOsupport

PGOsupport-magazine 'Supporter' over impact

De uitgebreide reacties op de stelling 'Onze impact is niet te meten' kun je lezen in ‘Supporter’, het nieuwe magazine van PGOsupport met ditmaal als thema: impact. Je kunt het blad aanvragen via facilitair@pgosupport.nl

Jouw mening

Laat in de LinkedIngroep van PGOsupport weten wat jij van dit dilemma vindt!