Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Organisaties laten van zich horen

Opvallende resultaten uit de PG-monitor 2016 over het onderdeel communicatie.

Direct naar het dashboard module communicatie

 

Onbekend maakt onbemind

De organisaties zetten daarom een breed scala aan communicatiemiddelen in, online maar zeker ook offline.

Op 1 organisatie na, hebben alle deelnemende organisaties een website. Daarnaast zetten ze (90%) social media in. 1 op de 5 adverteert ook op Google om de online vindbaarheid te vergroten.

Grafiek online communicatie pg-organisaties

Deze grafiek in een tabel bekijken

Door Google-advertenties krijgen we 5 nieuwe leden per maand

Petra Tap, communicatiemedewerker CCUVN

Bij de inzet van social media springt Facebook er duidelijk uit. Organisaties hebben vaak zowel een organisatiepagina als 1 of meer (besloten) groepen. Daarna scoort Twitter het hoogst. De grootste organisaties zijn op meer sociale platforms actief.

Grafiek inzet sociale media pg-organisaties

Deze grafiek in een tabel bekijken

Bijeenkomsten blijven belangrijk

Online communicatie is geen vervanging van de traditionele, offline media. Ook het magazine, de informatielijn en vooral bijeenkomsten blijven nog heel belangrijk.

Grafiek communicatiemiddelen die pg-organisatie inzet

Deze grafiek in een tabel bekijken

Ons blad ligt thuis op tafel en wordt ook gelezen door de andere gezinsleden. Een gesprek over de inhoud ontstaat dan veel makkelijker.

Tonnie Landman, bestuurslid vereniging OOG in OOG

Organisaties communiceren vooral met achterban

Verreweg de meeste organisaties communiceren vooral met de directe achterban en potentiële achterban. Daarna volgen de zorgprofessionals, vrijwilligers en betaalde krachten en tot slot het grote publiek.

Landelijke politiek belangrijke ‘volgende’ doelgroep

We hebben gevraagd op welke doelgroepen organisaties extra financiële middelen voor communicatie willen inzetten als ze die zouden hebben. De top 5 doelgroepen ziet er dan ongeveer hetzelfde uit. Behalve dat vrijwilligers en betaalde krachten plaats maken voor de landelijke politiek.

Andere doelgroepen die organisaties bij extra middelen meer aandacht willen geven, zijn ontwikkelaars van apps/e-health, zorgverzekeraars en de Europese politiek. Maar die komen nog altijd niet in de top 5.

We zouden graag meer awareness bij het Nederlandse publiek kweken.

Petra Tap, communicatiemedewerker CCUVN

Ruim 30% belegt communicatie bij het bestuur

De manier waarop de communicatie is georganiseerd, verschilt enorm. Bij ongeveer 25% is dit in handen van een betaalde kracht, volledig of als onderdeel van een breder pakket. Bij ongeveer 1/3 van de organisaties doen 1 of meer bestuursleden het communicatiewerk voor het grootste deel. Bij ongeveer 20% staan 1 of meer vrijwilligers garant voor de communicatie.

12% heeft de communicatie niet formeel geregeld, zij kijken ad hoc wie een taak kan oppakken. De rest (9%) heeft het anders opgelost, waarvan heel soms door het communicatiewerk uit te besteden (1%).

Grafiek organisatie van communicatie bij pg-organisaties

Deze grafiek in een tabel bekijken

Onvoldoendes voor media-aandacht en bereiken nieuwe doelgroepen

Hoe beoordelen de organisaties hun eigen communicatie-inspanningen? Redelijk tevreden zijn ze gemiddeld over hun website (gemiddeld rapportcijfer 6,9) en sociale media-activiteiten (6,6). Een onvoldoende geven ze zichzelf voor het verkrijgen van media-aandacht (free publicity 5,3) en het bereiken van nieuwe doelgroepen (5,4). Het zijn de laagste cijfers van het hele onderzoek.

Het gemiddelde cijfer voor het realiseren van een positief imago bij relevante doelgroepen is daarentegen met 7,0 het hoogste rapportcijfer voor het onderdeel communicatie.

Als vereniging moet je wel wat interessants te melden hebben, willen de media het oppakken.

Tonnie Landman, bestuurslid vereniging OOG in OOG

Duidelijke samenhang organisatie communicatie en tevredenheid

Tot slot blijkt er een duidelijke samenhang tussen de manier waarop organisaties de communicatie hebben georganiseerd en de tevredenheid over de communicatie. Kijken we naar de 2 uitersten, dan zijn de gemiddelde rapportcijfers:

  • 6,9 bij organisaties met een betaalde communicatiekracht
  • 4,5 bij organisaties die de communicatie ad hoc beleggen

Terug naar het overzicht

Een antwoord op je communicatievragen?

Denk je dat jullie communicatie beter kan? Of heb je vragen? We denken graag met je mee. Neem contact op met Marjo Zijp.

Bel of app mij op 06 4073 4446