Ga direct naar de content

Marieke van Noort

Marieke van Noort is adviseur regionale participatie bij PGOsupport. Ze zet zich in voor burgerparticipatie en lokale participatie en werkt mee aan de ontwikkeling en ondersteuning van regionale participatiehubs. 

Deel deze pagina:

foto marieke van noortMarieke van Noort, adviseur regionale participatie
E-mail: m.vannoort@pgosupport.nl
Telefoon: 06 40 62 52 54
LinkedIn-profiel

Aandachtsgebieden

Adviseren over regionale participatie doe ik samen met Hanneke Marcelis en Lotte Lehman de Lehnsfeld. Mijn aandachtsgebieden zijn:

  • Burgerparticipatie, lokale participatie en ondersteuning participatiehubs algemeen
  • De regio's: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland

Lokaal beïnvloeden

Inwoners kunnen op allerlei manieren inspraak leveren en het beleid van gemeentes beïnvloeden, bijvoorbeeld via adviesraden sociaal domein. In een aantal gemeentes zijn lokale belangenbehartigers of burgerinitiatieven actief om het leven van gebruikers van zorg en ondersteuning onder de aandacht te krijgen.  

Het verbinden van landelijke patiëntenorganisaties met lokale vormen van participatie kan echt het verschil maken.  

Vormen van participatie

Het is de kunst om bij lokale participatie de grote variatie van de achterban voor ogen te houden. Het beleid kan echt anders uitpakken voor iemand met een bepaalde chronische ziekte dan voor iemand met een psychische beperking. Het verbinden van de landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties en de lokale vormen van participatie kan daarom echt het verschil maken bij lokale participatie. Meer over de mogelijkheden van lokale belangenbehartiging vind je in het dossier Lokale en regionale participatie.

Ondersteuning en advies 

Als adviseur regionale participatie bij PGOsupport geef ik advies aan:

  • Gemeenten: hoe kunnen ze daadwerkelijk de inspraak van  ervaringsdeskundigen tot een succes maken?
  • Patiënten- en gehandicaptenorganisaties en andere belangenbehartigers: hoe kunnen zij lokaal invloed uitoefenen? 
  • Andere lokale en regionale organisaties die actief zijn in het sociale domein

Lees meer over Advies lokale en regionale participatie

Regionale participatiehubs

Ik ben nauw betrokken bij het ontwikkelen van regionale knooppunten. Medische zorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn zijn steeds vaker regionaal georganiseerd. Om de mensen over wie het gaat hierin een stem te geven, is aan VWS geadviseerd om regionale knooppunten ofwel participatiehubs op te zetten. Dit advies is vastgelegd in het rapport 'Van knelpunt naar knooppunt', dat ik mede heb opgesteld. VWS heeft dit rapport op 4 mei 2023 gepubliceerd. De bedoeling is dat er 15 tot 18 knooppunten worden ingericht. Lees meer over de participatiehubs.

Mijn passie

Voordat ik bij PGOsupport kwam werken, was ik werkzaam in de gehandicaptensector, bij een patiëntenorganisatie, als zelfstandig adviseur inclusie en zeggenschap, en als ambtenaar in het sociaal domein. Naast mijn huidige functie bij PGOsupport ben ik tevens gemeenteraadslid. De rode draad in al deze functies is mijn passie om de stem van gebruikers van zorg en ondersteuning zo luid mogelijk te laten doorklinken in het lokale beleid.  

Heb je vragen over lokale participatie?

Neem contact op met Marieke van Noort, adviseur regionale participatie:

E-mail: m.vannoort@pgosupport.nl
Telefoon: 06 40 62 52 54

Lees meer over lokale participatie: