Ga direct naar de content

Meedenkgroep PGOsupport

De meedenkgroep denkt met PGOsupport mee over het vormgeven en verbeteren van ons aanbod voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De groep bestaat uit mensen die actief zijn voor deze organisaties. In een online dialoog denken zij enkele keren per jaar mee over actuele kwesties en keuzes over de dienstverlening van PGOsupport.

Deel deze pagina:

Zo helpen zij ons om keuzes te maken, en de ondersteuning voor patiënten- en cliëntenorganisaties zo goed mogelijk in te vullen.

Resultaten derde dialoog

De derde dialoog was eind 2023. Hij ging over wijzigen van het aanmeldproces voor cursussen. Er deden 31 mensen mee. De belangrijkste uitkomsten:

  • Een kwart van de organisaties die meededen weet niet wie er namens hun organisatie cursussen volgt bij PGOsupport.
  • De deelnemers vinden het belangrijk om te weten waar vrijwilligers zich voor interesseren en voor welke taken zij ingezet kunnen worden.

PGOsupport wil patiëntenorganisaties meer zicht geven op wie namens hen een cursus volgt. Dat kan door inschrijving te koppelen aan een code, die de deelnemer via de patiëntenorganisatie krijgt. Deze optie legden we aan de deelnemers voor. Deelnemers steunen dit idee, met wat aandachtspunten.

Conclusie

Of een code de beste manier is, kunnen we uit deze dialoog niet concluderen. Uit de resultaten is wel duidelijk dat patiëntenorganisaties het belangrijk vinden om te weten wie namens hen, bij PGOsupport welke cursus volgt. Daar gaan wij aan werken.

Resultaten tweede dialoog

De tweede dialoog was in april 2023 en ging over bestuurlijke competenties. De belangrijkste uitkomsten:

  • De meedenkgroep ziet besturen over het algemeen als iets ingewikkelds.
  • Daardoor weten deelnemers niet goed waar ze moeten beginnen met het leren besturen
  • Er is behoefte aan strategische kennis
  • Ze vragen zich af hoe je bestuurt zonder te verzanden in uitvoerende details

Resultaten eerste dialoog

De eerste dialoog was in februari 2023. De belangrijkste uitkomsten:

  • Er is behoefte aan intervisie en uitwisseling. We gaan zoeken naar een goede vorm hiervoor. We beginnen met een themabijeenkomst over vrijwilligersmanagement, een thema dat voor vrijwel alle organisaties relevant is.
  • De meedenkgroep vindt het thema impact belangrijk, maar ingewikkeld om aan te pakken. We gaan kijken welk aanbod we hierop kunnen (door)ontwikkelen.
  • Het thema organisatieontwikkeling is het meest benoemd als thema voor verdiepend aanbod.
  • Ons cursusaanbod over communicatie en informatievoorziening mag wat kleiner, meer in balans met de urgentie van kerntaken. Dat is in lijn met de trend die we zien bij de belangstelling voor deze cursussen.

Meedoen met de meedenkgroep

2 mensen per organisatie

De meedenkers zijn actief bij een patiënten- of gehandicaptenorganisatie. Medewerkers of bestuursleden/vrijwilligers die hun eigen organisatie goed kennen. Per organisatie kunnen 2 mensen deelnemen aan de meedenkgroep.

Online dialoogtool

Voor de raadplegingen maken we gebruik van de online dialoogtool. Meedoen aan een dialoog kan in je eigen tijd op je eigen plek. Iedere dialoog bestaat uit twee rondes. Per ronde heb je 1 of 2 weken de tijd om je reactie te geven.

Doe je mee?

In de video nodigt Dries Hettinga, directeur PGOsupport, je uit om mee te denken. 

Doet jouw organisatie nog niet mee, maar wil je aansluiten? Daar zijn we heel blij mee! Per organisatie kunnen 2 mensen meedoen.

Ik heb interesse in de meedenkgroep

Wil jij namens je organisatie in de meedenkgroep? Stuur dan een mailtje naar meedenken@pgosupport.nl.

Vermeld in ieder geval je naam, de organisatie waar je actief voor bent en je functie bij de organisatie. Dan kijken wij of er nog een plek vrij is voor iemand namens jouw organisatie.

Instructievideo's voor deelnemers

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging