Ga direct naar de content

ApneuVereniging: groei in goede banen leiden

De afgelopen jaren groeide de ApneuVereniging met 500 per jaar naar 10.000 leden. Een prachtig resultaat. Maar het betekent ook een stortvloed aan extra mails, telefoontjes, administratieve handelingen en activiteiten. Overbelasting dreigt voor deze vrijwilligersorganisatie. PGOsupport hielp de vereniging met strategisch advies en verschillende groeiscenario's.

Deel deze pagina:

Iedere organisatie die snel groeit, staat voor dezelfde uitdaging: hoe houd je het beheersbaar? Bij de ApneuVereniging was de uitdaging nog iets groter. De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Die lopen op hun tandvlees door al het extra werk.

Het bestuur zag dat het zo niet langer kon en greep in. Ook nieuw bestuurslid Hylke Warners had al snel in de gaten dat er wat moest gebeuren: “Vooral wat de voorzitter te verstouwen krijgt, is bijna ongezond te noemen.”

Van heidag naar toekomstvisie

PGOsupport organiseerde daarom op verzoek van de vereniging een beleidsdag. Het knelpunt was duidelijk. Maar wat doe je eraan? We adviseerden om te onderzoeken waar de organisatie nu staat, waar ze heen wil en wat er nodig is om daar te komen.

Van onderzoek

PGOsupport begroef zich in meerjarenplan, statuten, begroting, subsidietoekenningen van de vereniging om de ‘papieren werkelijkheid’ in beeld te brengen. Vervolgens interviewden we bestuursleden en andere vrijwilligers om hun visie en ideeën boven water te tillen. Wat leeft er, welke alternatieven zijn er, wat zijn de voors en tegens van die alternatieven?
Ook zetten we de financiële status en mogelijkheden van de vereniging op een rijtje.

Naar advies

De ApneuVereniging is een solide organisatie, is de conclusie. Ze is bestuurlijk en financieel op orde om de volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld met 1 of meer betaalde krachten die de vrijwilligers kunnen ontlasten. Ook bij de vrijwilligers blijkt daar voldoende draagvlak voor. Zij zien in dat zoveel werk met alleen vrijwilligers niet langer haalbaar is.

We schetsten de ApneuVereniging een aantal scenario’s met globale kostenraming en het advies om processen wat anders in te richten. Want dat komt er dan vanzelf bij.

Naar uitvoering

Het advies is klaar. Maar daarmee stopt het werk voor PGOsupport niet. PGOsupport werd gevraagd om te ondersteunen bij de uitvoering. Zo brachten we de organisatie in contact met patiëntenorganisaties die lijken op de ApneuVereniging, maar hen net een paar stappen voor zijn. Ook adviseren we over een goede manier om de verandering van uitvoerend naar meer strategisch bestuur bespreekbaar te maken.

Zelf aan het roer

De ApneuVereniging pakte ons advies voortvarend op. PGOsupport adviseerde bijvoorbeeld om de positionering scherper te maken. Vervolgens kwam een bestuurslid daar binnen 2 maanden met een stuk op terug. De organisatie neemt duidelijk zelf verantwoordelijkheid en roept onze hulp af en toe in.

PGOsupport heeft zoveel kennis van patiëntenorganisaties, dat ze snel doorhebben wat het knelpunt is.
Hylke Warners, bestuurslid ApneuVereniging

“PGOsupport heeft zoveel kennis”

De ApneuVereniging is blij met de ondersteuning van PGOsupport. Hylke Warners: “Het is bijzonder fijn dat PGOsupport zo goed weet wat er speelt in ons veld. Patiëntenorganisaties zijn nu eenmaal heel specifiek. Daar heeft PGOsupport zoveel kennis van, dat ze snel doorhebben wat het knelpunt is. En wat je eraan kunt doen. Ook leren we veel van de aangereikte collega-organisaties. Met minder leden hebben die soms al 5 of 6 mensen in dienst. Zo kan het dus ook.”

Resultaat

Het globale plan is in november 2022 voorgelegd aan de ALV en met meerderheid van stemmen aangenomen. Er is nu een externe kwartiermaker ingehuurd, eentje die ervaring heeft bij een andere patiëntenorganisatie. Deze kwartiermaker heeft een goed en gedetailleerd plan geschreven dat in januari uitgevoerd kan worden. Leerpunten voor andere organisaties: het kan helpen om iemand van buiten te vragen om een concreet plan te maken. Ook belangrijk: bereid het voorstel goed voor voor de ALV, en neem de tijd voor voortgang in de goede richting. Hylke: "Ik benadruk steeds dat er wel wat verandert, maar dat het niet de bedoeling is dat alles op de schop gaat. Het is puur bedoeld om de vrijwilligers te ontzorgen.”

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur

Advies voor een sterke organisatie