Ga direct naar de content

Maatwerkcursus patiëntenparticipatie helpt onderzoekers

Bij Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) traint PGOsupport sinds 2019 wetenschappers in het actief en betekenisvol betrekken van patiënten bij onderzoek. Inmiddels is de cursus vast onderdeel van het postacademisch opleidingsprogramma.

Deel deze pagina:

Patiëntenparticipatie is vanzelfsprekend

Het UMCG zet de komende jaren in op een cultuuromslag. Het moet vanzelfsprekend worden om de patiënt te betrekken in alles wat het UMCG doet. Een ‘Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie’, met UMCG-medewerkers in allerlei functies inclusief patiëntenvertegenwoordigers, streeft dit na met diverse projecten.

Eén van de projecten leidde tot de maatwerkcursus patiëntenparticipatie van PGOsupport.  

Aanpak: maatwerkcursus

PGOsupport paste de bestaande, open cursus aan voor de verschillende doelgroepen binnen UMCG: promovendi en junior onderzoekers, onderzoekers in lab- of juist klinisch onderzoek en medewerkers die werken aan onderzoekscoördinatie en -agendering.

“Veel onderzoekers willen patiënten betrekken, maar vragen zich af hoe je dat doet”, zegt Mirjam Plantinga, onderzoeker en initiatiefnemer bij UMCG.

Cursus in huis

“Daar heeft PGOsupport een prima cursus voor. Die heb ik zelf ook gevolgd en ik ben er bijzonder enthousiast over. Maar onderzoekers weten veelal niet dat deze cursus bestaat, gaan er ook niet snel zelf naar op zoek. Terwijl de kennisbehoefte groot is.

Om drempels als onbekendheid, reistijd en kosten weg te nemen, besloten we PGOsupport de cursussen bij ons in huis te laten geven. Ze zaten telkens in no time vol.”

De cursussen zaten telkens in no time vol.

Theorie en praktijk

De eendaagse cursus leert onderzoekers constructief samen te werken met patiënten en maakt hen bewust van de toegevoegde waarde en (on)mogelijkheden. Zowel de theoretische als praktische aspecten van samenwerken met patiëntenvertegenwoordigers komen aan bod.

Met onder meer aandacht voor de Kickstarter en de Participatiematrix; introductievideo’s ter voorbereiding en interactieve werkvormen om eigen ideeën te toetsen aan het perspectief van de ervaren patiëntonderzoeker die als co-trainer een belangrijke plek in het programma heeft.

Bewustwording

Ook bewustwording is een belangrijk onderdeel. Intuïtief bepalen onderzoekers vaak op welke momenten zij patiënten betrekken of ze proberen zelf alvast een deel van het patiëntenperspectief in te vullen, bijvoorbeeld om patiënten niet onnodig te belasten. Maar daardoor beperken ze nogal eens de ruimte om patiënten echt mee te laten denken.

“Doordat in één keer groepen onderzoekers en medewerkers samen deze cursus volgen, komt er in huis iets op gang wat ook weer kan doorwerken. In plaats van dat er zo nu en dan een onderzoeker in Utrecht ‘op cursus’ gaat.”

We kiezen voor PGOsupport omdat zij zoveel ervaring hebben en patiëntenorganisaties goed kennen.

Meerwaarde PGOsupport

“We zouden zelf zo’n cursus kunnen opzetten, uit het boekje bij wijze van spreken. Maar we kiezen voor PGOsupport, omdat zij zoveel ervaring hebben. Doordat zij het veld van patiëntenorganisaties zo goed kennen, kunnen ze bijvoorbeeld adviseren over hoe je met deze organisaties kunt samenwerken.

Ook de ervaringsdeskundige als co-trainer biedt veel toegevoegde waarde, blijkt uit de evaluatie. Zijn deelname was voor ons ook een eis aan de training.”

De cursus wordt positief beoordeeld, de gemiddelde waardering is een 8,1.

Verdient vaste plek in onderwijsprogramma

“We zijn erg tevreden over de samenwerking met PGOsupport. We gaan er ook zeker mee door. Komende tijd organiseren we bijeenkomsten participatie bij meer faculteiten en dan noemen we de maatwerkcursus zeker.

Ik vind dat zo’n cursus eigenlijk thuishoort in het onderwijsprogramma van alle onderzoekers in opleiding.” Inmiddels is de cursus opgenomen in het postacademische aanbod van het Wenckebach opleidingsinstituut van het UMCG. Lees meer over het belang dat UMCG hecht aan patiëntenparticipatie.

Voor wie?

De cursus is interessant voor alle universitaire medische centra en onderzoeksinstituten die willen leren betekenisvol samen te werken met patiënten. Op voorwaarde dat patiëntenparticipatie ingebed wordt in de manier van werken, zodat de getrainde onderzoekers de kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk kunnen inzetten. Het is daarmee onderdeel van een bredere aanpak om participatie te bevorderen en vorm te geven binnen de organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met
Eva Vroonland

Eva Vroonland

adviseur patiëntenparticipatie

Lees meer: