Ga direct naar de content

Maatwerkcursus lokaal lobbyen voor Oogvereniging

Sinds alle stations in Nederland mede door de Oogvereniging ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk zijn, richt de vereniging haar pijlen nu op de stationspleinen. PGOsupport traint vrijwilligers in lokale belangenbehartiging.

Deel deze pagina:

Aanleiding: ontoegankelijke stationspleinen

Zodra blinden of slechtzienden willen overstappen naar de tram, bus of metro lopen ze vaak letterlijk tegen obstakels. De Oogvereniging selecteerde 20 stationspleinen door heel Nederland die ze graag als eerste beter toegankelijk zien. Evenzoveel ervaringsdeskundige mobiliteitsvrijwilligers lobbyen om dit voor elkaar te krijgen.

Man met hond loopt met geleidestok over geleidelijn op een stationspleinVan landelijk naar lokaal lobbyen

De lobby voor toegankelijke stations was destijds een landelijke aangelegenheid waarvoor de vereniging vanuit het bureau met alleen NS en ProRail hoefde te schakelen.

Maar stationspleinen vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om lokale belangenbehartiging, waarbij de situatie ook nog eens per gemeente verschilt. Dat maakt de lobby stukken ingewikkelder en is onmogelijk centraal vanuit het landelijk bureau te doen.

Startpunt handreiking lokale belangenbehartiging

De Handreiking ‘Vijf slimme strategieën voor lokale belangenbehartiging voor patiëntenorganisaties’ van PGOsupport, Patiëntenfederatie en Movisie gaf de Oogvereniging handvatten om een strategie te bepalen en voor te leggen aan de ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het project kon van start dankzij financiering door ZonMW en het Bartiméus Fonds.

Aanpak: ervaringsdeskundigen ondersteunen

De ervaringsdeskundigen knopen relaties aan met verantwoordelijken bij de gemeenten, ambtenaren of politici, eventuele gehandicaptenplatforms, adviseurs toegankelijkheid en alle anderen die een rol spelen bij het toegankelijk maken van stationspleinen. Waarbij het de kunst is op het juiste moment met de juiste personen in contact te treden.

Dat is best lastig. Want gemeenten zijn verschillend georganiseerd, hebben soms al verbouwplannen of juist helemaal niet of denken bij toegankelijkheid alleen aan rolstoelen. Daar kunnen de mobiliteitsvrijwilligers wel wat ondersteuning bij gebruiken.

De Oogvereniging organiseert daarom een telefonisch steunpunt, een toolbox, uitwisselingsbijeenkomsten én een maatwerkopleiding die ze samen in het voorjaar van 2021 met PGOsupport ontwikkelde.

Training succesvol lobbyen

“We stelden samen met PGOsupport een compleet leertraject op”, vertelt Petra Kortenhoeven, projectleider mobiliteit en toegankelijkheid bij de Oogvereniging. “Dat gaat verder dan alleen de bestaande cursus ‘Belangen behartigen en netwerken in de regio’ een beetje aanpassen.

We hebben echt samen de ondersteuning van de mobiliteitsvrijwilligers vormgegeven. Daarbij gaan we dieper in op de mogelijkheden van de ervaringsdeskundigen en wat er nodig is voor hun rol in dit specifieke project. Bovendien geeft een gastspreker gespecialiseerd in toegankelijkheid een presentatie.”

3 modules op maat

Het programma op maat mondde uit in 3 modules. De eerste module gaat over het verschil tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en wat dit betekent voor de rol van mobiliteitsvrijwilliger. Module 2 gaat over de gemeente, hoe die werkt en wie er betrokken zijn bij aanpassingen aan stationspleinen.

Kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van een bankje, vragen een andere aanpak dan grotere aanpassingen, wanneer bijvoorbeeld geleidelijnen ontbreken. Gaat een stationsplein toch al op de schop, dan is de aanpak weer anders. Dan moet je er al in een vroeg stadium bij zijn als vastgesteld wordt welke normen voor toegankelijkheid de gemeente wil hanteren.

De situatie op een stationsplein, de werkwijze van een gemeente en de betrokkenen, kunnen allemaal verschillen. Dat vraagt telkens om een andere aanpak van de lobby.

In de 3e module staat het leggen van relaties centraal. Wie zitten er in je netwerk en hoe spreek je de juiste personen op de juiste manier aan? En wat kan het effect kan zijn op je relaties als je bijvoorbeeld rechtstreeks naar de wethouder stapt of de media erbij haalt?

Rapportcijfer 8,1

Inmiddels zijn de mobiliteitsvertegenwoordigers opgeleid. De eerste groep gaf de training het rapportcijfer 8,1.
“Uit de evaluatie komt onder meer het belang van de politiek naar boven. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar, gaan we daar nu ook aandacht aan besteden.”

Leerproces van landelijk naar lokaal

“Door deze aanpak leer ik zelf hoe we als landelijke organisatie een stap verder komen in de wisselwerking met lokale belangenbehartiging”, vervolgt Petra. We zijn gewend aan landelijke belangenbehartiging. Maar als dat landelijk niet kan vanwege lokale aangelegenheden, hoe doe je dat dan?

Die wisselwerking tussen landelijk en lokaal verstevigen, was niet direct het doel van deze training, maar dat is wél een mooi effect dat we in de praktijk ervaren.”

 

Filmpje: stations toegankelijk voor mensen met een visuele beperking

ProRail maakt het onderstaande filmpje 'Alle stations toegankelijk voor blinden en slechtzienden' (ondertiteld). Hierin vertellen enkele reizigers met een visuele beperking wat zij hebben aan de aanpassingen op de stations. 

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie

Lees meer: