Ga direct naar de content

Meer impact voor mensen met oorsuizen

Door een impactverhaal op te stellen, weet Hoormij.NVVS welke activiteiten het meeste opleveren voor mensen met oorsuizen (tinnitus). PGOsupport begeleidde het proces naar effectieve veranderpaden.

Deel deze pagina:

Aanleiding

foto wil verschoor

Hoormij.NVVS had eind 2020 behoefte aan een impactvol plan voor de aandoening tinnitus (oorsuizen).
“We wilden richting bepalen voor ons plan met tinnitus door te achterhalen welke activiteiten het meeste effect hebben en wat we nog meer kunnen doen”, vertelt directeur Wil Verschoor.

Impactverhaal

“PGOsupport adviseerde om een impactverhaal op te stellen. Dat staat ook wel bekend als Theory of Change (vertaald: verandertheorie). Ik kende het al uit mijn vorige werk. Daarmee kom je tot goed onderbouwde keuzes, doordat je zorgvuldig in kaart brengt wat de effecten zijn van je activiteiten.”

Proces stukken vereenvoudigd

“Alleen, het opstellen kost doorgaans enorm veel tijd. Grote complimenten aan PGOsupport dat ze het proces stukken eenvoudiger maken. Door het veel praktischer aan te vliegen en bij de heldere doelen van je activiteiten te beginnen, in plaats van bij de grote, algemene doelen. Dat scheelt veel tijd en energie.”

Grote complimenten aan PGOsupport dat ze het proces stukken eenvoudiger maakten.

Aanpak: van kernprobleem naar missie

PGOsupport begeleidde 3 bijeenkomsten met Hoormij.NVVS en samenwerkingspartners zoals ervaringsdeskundigen en een psycholoog/audioloog. Na elke bijeenkomst gingen de deelnemers zelf aan de slag om de bevindingen uit te werken.

Meer mensen leren omgaan met tinnitus

De eerste stap is om het kernprobleem boven tafel te halen: tinnitus of oorsuizen is een aandoening waarvoor nog geen genezing bestaat, maar die ongeveer 10% van de bevolking treft. De klachten variëren van mild tot zeer ernstig.

In veel gevallen heeft dat invloed op het welbevinden. Velen zoeken naar een manier om van hun tinnitus af te komen of ermee te leren omgaan. Daaruit volgde de missie: meer mensen leren omgaan met hun tinnitus.

Met impactverhaal effecten in kaart

Vervolgens zijn de beschikbare middelen in kaart gebracht: budget, aantal vrijwilligers en trainingen voor vrijwilligers, communicatiekanalen, ruimte en materialen enzovoort. Daarna is voor diverse activiteiten het impactverhaal opgesteld.  

Voor elke activiteit stel je veranderpaden op: welke verandering vindt er plaats als je die activiteit uitvoert? Wat zijn de directe resultaten? En wat hebben de directe resultaten vervolgens weer voor effecten? Zie het voorbeeld van 1 veranderpad hieronder. 

Aannames getoetst

Daarop zijn de aannames getoetst met de gegevens die Hoormij.NVVS heeft uit contacten met de doelgroep, bijvoorbeeld uit bijeenkomsten en enquêtes. Daarmee is een aantal aannames onderbouwd: verloopt de verandering inderdaad zo?

Daarnaast geeft dit impactverhaal precies aan wat je kunt meten om achteraf te achterhalen of de verandering ook daadwerkelijk zo verloopt. Zo kun je de aannames steeds verder onderbouwen en je model telkens steviger maken. Wat de impact van jouw organisatie steeds beter inzichtelijk maakt.

Resultaat: keuze voor maximale impact

“Het model bevestigde de effectiviteit van de activiteiten die we al deden”, vervolgt Wil Verschoor. “Meest effectief zijn de huiskamerbijeenkomsten, de Tinnitus trefpunten. Iets minder effectief maar wel met een groter bereik zijn onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Weer iets minder effectief maar met een nog groter bereik is onze jaarlijkse Week van het oorsuizen. Dat is een grote mediacampagne die mensen met tinnitus niet direct helpt, maar wel bijdraagt aan bekendheid en bewustwording.

Via de reuring die dat creëert, komen mensen met ons in contact. Bovendien volgde uit het impactverhaal dat de Week van het oorsuizen, voorlichtingsbijeenkomsten en Tinnitus trefpunten elkaar kunnen versterken door ze gecombineerd aan te bieden.”

Het model bevestigt de effectiviteit van onze activiteiten.

Toegevoegde waarde impactverhaal

Door het opstellen van een impactverhaal kan Hoormij.NVVS met nog meer focus aan de slag.
Deze aanpak bracht hen veel toegevoegde waarde:

  • open gesprek over kernprobleem en missie
  • samenbrengen van verschillende perspectieven
  • realistisch beeld van haalbare resultaten binnen de mogelijkheden
  • inzicht hoe veranderingen tot stand komen (effecten van activiteiten)
  • overzicht en keuze
  • trots over de impact die ze kunnen maken

Toegevoegde waarde PGOsupport

PGOsupport adviseerde met kennis van het impactverhaal, de procesbegeleiding en de uitwerking in vervolgstappen.
“Ik ben zeer tevreden over de procesbegeleiding door PGOsupport. Vooral omdat ze zowel het proces goed kunnen begeleiden, als de inhoudelijke kennis hebben. Dat was voor mij een grote meerwaarde.

Mede door hun inhoudelijke betrokkenheid kregen we ook nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld om de behandelaren erbij te betrekken. Daarnaast gaf het impactverhaal ons een goed gevoel, mede door de positieve houding van PGOsupport. Het toont aan dat we op de goede weg zijn. Daar mogen we trots op zijn.”

Tijdsinvestering

Het opstellen van een impactverhaal is redelijk intensief. Met 3 sessies van elk 2,5 uur plus huiswerk en uitwerking duurde het traject een aantal weken.

Voor wie?

Organisaties die willen weten of ze de juiste dingen doen, keuzes moeten maken, focus willen aanbrengen in hun activiteiten en impactgericht willen werken, is het opstellen van een impactverhaal interessant.

Het is bovendien de eerste stap bij impactgericht werken. Hierna volgen strategie, impact maken, meten, communiceren en rapporteren, leren en bijsturen.

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur

Ook met impact aan de slag?