Ga direct naar de content

Cursus patiëntenparticipatie op maat

ReumaZorg Nederland maakte voorjaar 2021 samen met PGOsupport de basiscursus patiëntenparticipatie op maat voor haar patiëntenvertegenwoordigers. De cursus geeft ze allemaal dezelfde basiskennis over patiëntenparticipatie in projecten, met eigen casuïstiek en biedt de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken.

Deel deze pagina:

Aanleiding: vrijwilligers voldoende toerusten voor hun taak

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) heeft een netwerk van patient partners en van patient advocates. De patient partners participeren in onderzoek en voorlichting over reuma en de patiënt advocates participeren in beleid, richtlijnen en medicijnontwikkeling.

Hoewel de taken iets verschillen, is de basis gelijk: ervaringsdeskundigheid inbrengen.

Bagage om met vertrouwen te participeren

Patiëntenparticipatie lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk heb je daar toch specifieke kennis en tools voor nodig. Bijvoorbeeld om je toegevoegde waarde te laten zien en op het juiste moment, op een goede manier je stem te laten horen.

Ook het verschil tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en hoe je de belangen van je achterban vertegenwoordigt, zijn belangrijke onderwerpen.

RZN wilde daarom zowel de nieuwe als ervaren vrijwilligers voldoende bagage geven om hun participatiewerk met vertrouwen te kunnen doen.

Maatwerk biedt meerwaarde

PGOsupport biedt een basiscursus ‘Inbreng cliëntenperspectief’ in het open aanbod. RZN wilde graag een cursus op maat, om de groep vrijwilligers, met eigen casuïstiek en voorbeelden op te leiden en om hen vervolgens op de juiste plek te kunnen inzetten en ondersteunen in hun werk voor de organisatie.

Aanpak: 4 online bijeenkomsten

Het werden 4 bijeenkomsten van elk 2,5 uur, die vanwege corona online plaatsvonden. Deelnemers kregen niet alleen theorie over ervaringsdeskundigheid en participatie, maar gingen ook praktisch aan de slag in rollenspellen. Dat was best een uitdaging om online te doen, maar blijkt na even wennen goed mogelijk.

Zichzelf en elkaar leren kennen

Een mooie bijkomstigheid is dat de cursisten elkaar leerden kennen en elkaar weten te vinden als ze ergens tegen aanlopen in hun werk. Ze leerden niet alleen elkaar, maar ook zichzelf kennen, door te ontdekken wat hun ambities zijn en waar ze goed in zijn.

Dat is fijn voor de vrijwilligers, maar ook voor de organisatie om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Resultaat: vrijwilligers klaar voor hun taak

Mede door de maatwerkcursus bij PGOsupport zijn de patient partners en patient advocates beter toegerust om hun participatiewerk te doen. Patricia Pennings, beleidsmedewerker communicatie en participatie van RZN, zegt hierover:

“De vrijwilligers hebben nu meer bagage om aan projecten mee te doen. Bovendien weten ze beter waar ze zich graag voor in willen zetten. Ook weten wij nu beter wat hun verdere opleidingsbehoefte is, zodat we ze gericht kunnen inschrijven voor de open cursussen van PGOsupport.”

Online prima alternatief

Patricia is ook te spreken over de manier waarop de beperkingen door corona met online alternatieven zijn aangepakt.

“Voor deze cursus is de online oplossing eerder een voordeel dan een nadeel. Reizen kan voor mensen met reuma belastend zijn. Dan is het toch mooi dat ze de cursus gewoon thuis kunnen volgen. Dat scheelt een hoop.

Zelfs de rollenspellen verliepen online goed. Die vond ik overigens ook heel leuk om samen met PGOsupport vorm te geven. Ze bieden goede leermomenten.”

Continu verbeteren

“Na elke module is er een evaluatie, waarbij PGOsupport iedere keer weer kijkt wat er nog beter kan. Daarbij vind ik het heel bijzonder dat ze bij elke groep rekening houden met het niveau en de achtergrond van elke deelnemer om het echt op maat te maken.”

Een maatwerkcursus maak je samen

Patricia Pennings: “PGOsupport geeft geweldige trainingen, waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Alleen wij hadden specifieke wensen, voor een hele groep, met eigen inhoud, voorbeelden en casuïstiek. Het is echt fijn om dat helemaal samen met PGOsupport vorm te geven.”

Opleidingsplan

“Onze opleidingsbehoeften hebben ze ook goed op papier gezet in een opleidingsplan, zodat we daar weer aanvullingen op konden geven, totdat het helemaal naar onze zin was. Daarbij denkt PGOsupport echt mee, zonder uit te gaan van routine.

Ook is het erg fijn dat wij de training samen met een docent van PGOsupport zelf geven.” Kortom, een maatwerkcursus maak je als organisatie samen met PGOsupport. Dat kost wat tijd, maar levert veel op.

Meer weten?

Neem contact op met
Martine Versluijs

Martine Versluijs

adviseur patiëntenparticipatie

Lees meer: