Ga direct naar de content

Plusminus: naar een slagvaardige organisatie

Samen met PGOsupport stelde Plusminus het meerjarenplan op. Door zowel de inhoud als het proces en de samenwerking sinds 2018 continu te herijken, blijft Plusminus slagvaardig. Met de organisatie intern op orde gaat de energie vooral uit naar de achterban. 

Deel deze pagina:

Aanleiding: meerjarenplan met concrete acties 

Plusminus, vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis, benaderde PGOsupport voor begeleiding bij hun nieuwe meerjarenplan. Niet zoals vaak gebeurt met 1 dag op de hei voor een papieren tijger in een la, maar om de mooie woorden juist om te zetten in afspraken en concrete daden.

Start met achterbanraadpleging

“We werken graag met plannen, strategie en doelen”, zegt Henk Mathijssen, voorzitter van Plusminus. “We startten met hulp van PGOsupport een achterbanraadpleging om de behoeften te peilen. 

De uitkomsten hebben we vertaald in een meerjarenbeleidsplan. PGOsuport begeleidde het proces en gaf advies. Bijvoorbeeld met werkvormen om tot ideeën te komen en om ons scherp te houden.” 

Aanpak: inhoud, proces en samenwerking 

Het meerjarenplan krijgt nu al sinds 2018 een vervolg met periodieke begeleiding door PGOsupport. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse 24-uurssessies, in een hotel ergens in Nederland. Er is tijd voor gedachtenvorming en aandacht voor elkaar. Zo spreken de bestuursleden niet alleen over het werk, maar ook over heel andere onderwerpen.  

Elke sessie draait om zowel de inhoud (wat gaan we doen) als het proces (hoe bereiken we het doel) en de samenwerking (hoe doen we dat met elkaar). Vanuit het idee dat als de samenwerking goed loopt en afspraken helder zijn, het resultaat beter wordt.

Concrete afspraken 

Telkens worden er concrete afspraken gemaakt, zodat doelen niet verzanden in de waan van de dag. En om een volgende keer op terug te grijpen. Dat is goed voor de voortgang, het wederzijds vertrouwen en de impact.  

“Ook tussendoor raadpleeg ik PGOsupport regelmatig, met een vraagstuk, voor een advies over bijvoorbeeld vrijwilligers werven, of om persoonlijk te klankborden. Wat daarbij goed helpt, is dat PGOsupport ons gedachtengoed kent, waarop geanticipeerd kan worden”, vertelt Henk. 

Resultaat: plezier en impact 

Voortdurend zowel de inhoud als het proces en de samenwerking ijken, concreet maken en herijken brengt Plusminus: 

  • plezier in wat ze doen
  • goede resultaten
  • professionaliteit in een goed bestuur
  • nauwelijks moeite om bestuursleden te vinden 

Doordat de organisatie intern op orde is, kan de meeste energie uitgaan naar de achterban. Dat maakt Plusminus tot een wendbare, levendige en zichtbare organisatie. Die gevraagd wordt voor zorgprotocollen, de Mind Academy en vele andere activiteiten voor de achterban.

PGOsupport helpt ons richting te bepalen en koers te houden.

Rol en toegevoegde waarde PGOsupport 

PGOsupport is procesbegeleider, coach en advocaat van de duivel. Dankzij de mentaliteit van Plusminus om planmatig en structureel te werken in het samenspel van adviseur en organisatie, valt die begeleiding in vruchtbare aarde.

“De ondersteuning door PGOsupport helpt ons richting te bepalen en koers te houden. PGOsupport faciliteert het proces en dat dat heel kundig, maar het is uiteindelijk onze verantwoordelijkheid. Ik ben heel tevreden over PGOsupport. Een prettige samenwerking die onze organisatie bovendien helpt om te groeien. Een aanrader voor elke patiënten- en cliëntenorganisatie.”

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur