Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Overschot versus tekort

  2016 2015

Totaal overschot

€ 4.589.17 € 13.293.487
Totaal tekort € 1.208.665 € 947.916

Terug naar hoofdtekst