Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Meer organisaties beginnen met e-mailnieuwsbrief

Het afgelopen jaar zijn veel patiëntenorganisaties e-mailnieuwsbrieven gaan versturen. Dat blijkt uit de PG-monitor over 2017.

De resultaten van het jongste monitoronderzoek onder patiënten- en cliëntenorganisaties zijn bekend. Hoe staan de organisaties er anno 2017 voor met hun communicatie, organisatie, inbreng cliëntenperspectief en financiën?

In een serie artikelen schetsen we per thema de opvallende uitkomsten. We focussen op de belangrijkste verschillen met het voorgaande jaar. In deze aflevering het thema communicatie.

Communicatie topprioriteit

Effectief communiceren met alle doelgroepen vinden organisaties in 2017 nog belangrijker (97%) dan vorig jaar (88%). Daarbij heeft online communicatie topprioriteit.

Weinig online verschuivingen

Een website hebben alle organisaties, op 1 respondent na. Vergeleken met vorig jaar zijn organisaties iets meer tevreden over de website. Meer dan de helft geeft de eigen site een rapportcijfer 8 of hoger, vorig jaar was dat nog 32%. Verder is er in 2017 niet veel veranderd in de online communicatie van de organisaties, ten opzichte van een jaar eerder.

Meer e-mail nieuwsbrieven en mailings

Wel is er een opvallende toename in e-mailmarketing en online nieuwsbrieven (van 63% naar 80%). Aan Nicole Schaapveld, voorzitter van Bekkenbodem4All, de vraag waarom zij in april dit jaar zijn gestart met hun e-mailnieuwsbrief en wat het oplevert.

Met e-mail nieuwsbrieven bereiken wij onze doelgroep beter

Nicole Schaapveld, voorzitter Bekkenbodem4All

Voor meer zichtbaarheid en bereik

"We merken dat een groot deel van onze doelgroep, mensen van 55+, meer openstaat voor een e-mailnieuwsbrief dan voor social media. Onderzoek wijst ook uit dat e-mail een beter middel is om deze doelgroep te bereiken.

Bovendien creëren we met de nieuwsbrief 4 aanvullende communicatiemomenten die mooi tussen onze papieren magazines vallen.
Bijkomend voordeel van de e-mailnieuwsbrief is dat je daarin actueler kunt zijn en sneller kunt inspelen op ontwikkelingen”, aldus Nicole Schaapveld.

Nieuwsbrief voorziet in behoefte

Bekkenbodem4All heeft nu 2 e-mailnieuwsbrieven verstuurd en de 3e is in de maak. Hoewel het te vroeg is om over een succes te spreken, denkt Nicole dat de nieuwsbrief in een behoefte voorziet.

“Na iedere verzending krijgen we de statistieken van het servicebedrijf dat onze nieuwsbrief opmaakt en verzendt. Daaruit blijkt dat hij redelijk goed geopend en gelezen wordt. Minder dan 1% van de nieuwsbrieflezers meldt zich af.

We merken ook dat de combinatie met advertenties op Google via het Grants programma prima werkt. Sinds het servicebedrijf Google-advertenties voor ons plaatst, is het bezoek aan de website met 63% gestegen.”

Net begonnen, veel motivatie

“Kijk, het is weer een elementje dat we toevoegen aan ons communicatiearsenaal.

Het motiveert om ook op deze manier wat voor onze achterban te kunnen betekenen. We zijn hier net mee begonnen en nog lerende.

Zo was het best een zoektocht om onze doelgroep te definiëren. Aangezien 50% van onze donateurs professional is, vinden we het lastig om hier met de juiste toon en inhoud op aan te sluiten. Inmiddels richten we ons vooral op de patiënt. En zorgen we dat er voor de professional voldoende intererssante informatie overblijft.

Wat dat betreft bood de afgelopen academieparade bij PGOsupport uitkomst met interessante workshops, onder andere over online communicatie en de e-mailnieuwsbrief. Als kleine patiëntenorganisatie hebben wij geen professionele communicatiemedewerkers. De nieuwsbrief heb ik als voorzitter in portefeuille en bij de academieparade heb ik wat ideetjes opgepikt om uit te proberen.”

Ook aan de slag met een e-mailnieuwsbrief?

Wil jouw organisatie ook aan de slag met een e-mailnieuwsbrief? Of zoek je mogelijkheden voor verbetering? We hebben een cursus succesvolle e-mailnieuwsbrieven in het assortiment.

Lees ook: 7 tips voor meer nieuwsbriefabonnees

Succesvoller (online) communiceren?

Ik denk graag met je mee!

Bel of app Marjo Zijp: 06 4073 4446