Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

"Patiëntenorganisaties kunnen zich scherpen aan onze visie"

2016 was een spannend jaar, zowel voor PGOsupport als voor Joos Vaessens.

Als nieuwe directeur/bestuurder moest hij meteen een beslissende aanbestedingsronde zien te winnen. Dat lukte. Met een aangepaste strategie wil PGOsupport de komende jaren nog beter inspringen op veranderende vragen van landelijke, regionale en lokale patiëntenorganisaties.

In gesprek met Joos Vaessens

Joos Vaessens kijkt tevreden terug op wat er in het afgelopen jaar is bereikt. In januari 2016 maakte hij als kersverse directeur/bestuurder pas op de plaats met zijn team en de Raad van Toezicht om samen de koers te bepalen. Kort daarop volgde in maart een aanbestedingsronde. ‘Spannend, want als we die niet gewonnen hadden, had ik hier meteen het licht kunnen uitdoen.

Voor jouzelf had deze nieuwe baan dus een hoog afbreukrisico…

"Inderdaad. Maar dat wist ik van tevoren. Als het niet gelukt was, had ik weer terug gemoeten naar mijn oude stiel van interim-management. Ook geen probleem hoor. Want ik ben gewend om te ondernemen."

Welk beeld kreeg je bij binnenkomst van PGOsupport?

"PGOsupport was vooral uitvoerder van een subsidie. We waren erg op onze opdrachtgever VWS gericht en minder op onze klanten. Daarbij zag ik dat PGOsupport met regelmaat externe specialisten inzette voor het beantwoorden van vragen uit het veld.

Dat vond ik zonde - met adviesopdrachten en alle ervaringen die je hierbij opdoet verrijk je je eigen organisatie. Daarom heb ik gepleit om meer te gaan werken als adviesorganisatie met een eigen visie. Hopelijk kunnen we zo een slijpsteen voor de geest zijn voor de cliëntenorganisaties die we bedienen."

Welke omslag moet het PGOsupport-team nu maken?

"Medewerkers zien dat hun eigen visie ertoe doet; die dragen ze nu actiever uit, zodat onze klanten zich daaraan kunnen spiegelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast zijn zij niet langer alleen expert, maar gaan zij ook als adviseur aan de slag om onze klanten te begeleiden bij veranderprocessen. Om samen de juiste stappen te zetten die leiden tot het beoogde resultaat.

Dat doen we samen: in cocreatie. Dus in direct overleg, waarbij de vraag van onze klanten echt centraal staat en mede bepalend is voor onze productontwikkeling en dienstverlening. Ik zie nu al dat onze klanten die verandering opmerken en waarderen. Het zorgt namelijk voor meer dynamiek en gesprek over de vraag wat zij nodig hebben."

Wat is er door alle veranderingen voor patiëntenorganisaties gewijzigd?

"Van oudsher richten patiëntenorganisaties zich met name op lotgenotencontact en informatie-uitwisseling. Daarnaast houden zij zich nu steeds meer bezig met belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding met inzet van ervaringsdeskundigheid. Ik verwacht dat dit de komende jaren nodig blijft.

Daarnaast verwacht ik dat patiëntenorganisaties  regionaal en lokaal gaan samenwerken  als gesprekspartner voor gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Niet langer vanuit  verschillende ziektebeelden, maar vooral vanuit de gemeenschappelijke vraag: hoe kunnen mensen met een ziekte of beperking zo goed mogelijk meedoen?"

Wat betekent die verandering voor het werk van PGOsupport?

"Dit voorjaar start bij ons een nieuwe ‘adviseur regionale ontwikkelingen’. Deze medewerker richt zich specifiek op het faciliteren van regionale partijen die het belang van patiënten voorop stellen. Patiëntenorganisaties zitten steeds vaker bij overleggen zoals WMO- en participatieraden - elk met hun eigen spelregels en agenda’s.

Misschien is daarnaast wel een heel ander type overleg nodig om gezamenlijk eigen standpunten voor het voetlicht te brengen. Overal zie je nieuwe burgerinitiatieven ontstaan, op zoek naar  antwoorden voor uiteenlopende vraagstukken. Mogelijk zijn dit voorbeelden voor nieuwe samenwerkingsvormen  voor gezondheid. Dat is een spannende zoektocht naar nieuwe vormen waarbij wij actief betrokken willen zijn."

Wat kunnen jullie daarnaast heel praktisch betekenen voor patiëntenorganisaties?

"Patiëntenorganisaties zijn veel tijd kwijt met hun financiële administratie, website en ledenblad. We ondersteunen ze hierbij, zodat zij meer tijd overhouden voor het werk waar het echt om gaat, zoals belangenbehartiging.

Hiervoor bieden we betaalbare pakketten aan, zoals de Peer-administratie. Dat is een dienstverlening voor en door patiënten. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt doen hier werkervaring op en worden begeleid naar regulier werk. Het mes snijdt hierbij dus aan meerdere kanten."

Kortom, verder als echte netwerkorganisatie?

"Precies! De komende tijd willen we als PGOsupport nog meer onderdeel gaan uitmaken van het netwerk van patiëntenorganisaties – zoals dat zo mooi op onze website staat.

Dat willen realiseren door intensief met patiëntenorganisaties in gesprek te blijven, samen te zoeken naar co-creatie en te luisteren naar hun vragen, zodat we daar optimaal op kunnen inspringen met onze producten en diensten. Mooi werk!"

Terug naar Jaarverslag 2016