Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Patiëntenorganisaties toetsen kwaliteit

Veel patiëntenorganisaties toetsen de zorg op aspecten die voor hun achterban belangrijk zijn. Dat resulteert in keurmerken, patiëntenwijzers, vinkjes of andere instrumenten die duidelijk maken waar goede zorg verleend wordt. Welke instrumenten van patiëntenorganisaties zijn er zoal?

Apneu sterren

De Apneuvereniging waardeert slaapklinieken met 1 tot 5 sterren. Sinds 2004 houdt de vereniging hiervoor tevredenheidsonderzoeken, het laatste grote onderzoek was in november 2015. Meer informatie op de website van de Apneuvereniging.

Borstkankerlintje

De Monitor Borstkankerzorg van Borstvereniging Nederland (BVN) combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen. Het roze lintje geeft aan dat het ziekenhuis de zorg verleent zoals BVN deze voor ogen heeft.

Cystic Fibrosis keurmerk

Sinds 2012 toetst de Cystic Fibrosis Stichting om de 4 tot 5 jaar de kwaliteit van CF-zorg. Als het CF-centrum aan de kwaliteitscriteria van de stichting voldoet, krijgt het een keurmerk. Zo zijn er momenteel 7 CF-centra in Nederland waar volwassenen en kinderen met CF terechtkunnen.

Freya pluim

Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, verstrekt sinds 2012 pluimen aan ziekenhuizen die aan de kwaliteitscriteria van de vereniging voldoen. De pluimen maken deel uit van de Monitor Fertiliteitszorg, die weergeeft hoe deze zorg in Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd. Freya onderzoekt ook ervaringen van patiënten voor de Freya Awards. Deze zijn terug te vinden op de website van Freya.

Kind & ziekenhuis Smiley

De stichting Kind en Ziekenhuis kent bronzen, zilveren en gouden Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. Met aandacht voor de zorg op de kinderafdeling, de zorg in dagbehandeling, de zorg op de kraamafdeling, spoedeisende hulp en polikliniek & eerstelijnszorg.

Patiëntenwijzers kankerzorg

Verschillende patiëntenorganisaties hebben met ondersteuning van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties de kwaliteit van zorg rond kanker inzichtelijk gemaakt met Patiëntenwijzers. Informatie over ziekenhuizen op postcode. Een vinkje toont dat de zorgaanbieder aan de minimale voorwaarden voldoet voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief. Er zijn patiëntenwijzers beschikbaar voor:

Neo Keurmerk

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) toetst de kwaliteit van neonatologie-afdelingen. De basis voor deze toetsing zijn kwaliteitscriteria die de VOC namens ouders in samenwerking met zorgverleners heeft geformuleerd. De criteria gaan onder andere over informatievoorziening, continuïteit en familiegerichte en ontwikkelingsgerichte zorg, nazorg en veiligheid.

Seniorvriendelijke ziekenhuizen

Of een ziekenhuis in aanmerking komt voor een Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis hangt af van de score op 14 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn opgesteld op basis van de literatuur, interviews met (mantelzorgers van) ouderen en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden. Ouderenorganisaties (Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) kennen dit keurmerk toe.

Spatader- en vaatkeurmerk

De Hart&Vaatgroep wil met 2 keurmerken bijdragen aan goede vaat- en spataderzorg. Samen met de beroepsgroepen zijn kwaliteitscriteria vastgesteld voor spataderzorg en vaatzorg. De criteria zijn de basis voor het Spataderkeurmerk en het Vaatkeurmerk. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandeling van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.

Stomazorg vink

De Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging biedt stomadragers en urinestomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen op postcode. Het groene vinkje toont in 1 oogopslag welke ziekenhuizen aan de 14 normen voor goede stomazorg vanuit het perspectief van stomadragers voldoen.

Zorgwijzer Spierziekten

In de Zorgwijzer Spierziekten kunnen ouders van een kind met een spierziekte en volwassenen met een spierziekte zien waar ze het best terecht kunnen voor het vaststellen van een spierziekte, medische zorg, revalidatie, ademhalingsondersteuning en/of advies over erfelijkheid op basis van criteria van Spierziekten Nederland.

Ondersteuning door PGOsupport

PGOsupport helpt patiëntenorganisaties bij een effectieve en efficiënte inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteitstrajecten, zoals het opstellen van kwaliteitscriteria. Meer weten? Neem contact op via 030 2040 700 en vraag naar een van de adviseurs kwaliteit: Anke Groenen, Annemiek van Rensen of Martine Versluijs.

Wil je hulp bij een effectieve en efficiënte patiënteninbreng bij kwaliteitstrajecten?

Neem contact op met Anke Groenen, adviseur inbreng cliëntenperspectief

Bel of app 06 4063 7099