Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor 2017 - communicatie

Opvallende resultaten uit de PG-monitor over het onderdeel communicatie.

Direct naar de details in het interactieve dashboard communicatie

Grote toename inzet digitale nieuwsbrief

Belangrijkste verschuiving in vergelijking met vorig jaar is de toename van het aantal organisaties dat een digitale nieuwsbrief of mailing inzet (van 63% naar 80%).

Website

De website is een belangrijk communicatie-instrument voor de organisaties. De tevredenheid over de website is in 2017 wat hoger dan bij de meting over 2016.

9 op de 10 responderende organisaties zijn ook actief op social media: daarbij groeit het aantal organisaties dat Instagram gebruikt al blijft het gebruik van met name Facebook en Twitter nog aanzienlijk groter. Meer organisaties zijn tevreden over het bereik (aantallen) van hun social media-aanpak dan vorig jaar.

Bijeenkomsten en magazine

Het organiseren van bijeenkomsten (zowel lotgenotencontact als informatiebijeenkomsten) is gemeengoed bij de organisaties. Ruim driekwart heeft een eigen magazine en is actief op beurzen, congressen en/of seminars.

Minder intern gericht

De directe achterban (leden/donateurs) is in de nieuwe meting nog steeds de belangrijkste doelgroep van patiëntenorganisaties. Maar de interne gerichtheid die de vorige keer naar voren kwam, lijkt wat minder. Zo noemen organisaties de potentiële achterban nu belangrijker en willen ze daar graag meer aandacht op vestigen als er meer geld voor communicatie beschikbaar zou zijn.

Iets meer tevreden over eigen communicatie

Bij beoordeling van de eigen communicatieaanpak via 5 stellingen zijn de respondenten nog steeds kritisch, maar iets minder dan vorig jaar. Zij scoren nu gemiddeld op elk aspect een voldoende. De score voor ‘het verkrijgen van media-aandacht/free publicity’ is met een 6,0 het laagst. De score voor ‘een positief imago bij de relevante doelgroepen’ is met een 7,4 het hoogst.

Direct naar de details in het interactieve dashboard communicatie

Resultaten over het thema communicatie in 2016

Terug naar de overzichtspagina