Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor 2017 - inbreng cliëntenperspectief

Organisaties meer gevraagd om inbreng te leveren.

Direct naar de details in het interactieve dashboard inbreng cliëntenperspectief.

Net als bij de vorige meting houden de meeste organisaties zich bezig met het verzamelen van de wensen, kennis en ervaringen van de achterban. Respondenten zijn nu wat positiever over de mate waarin hun organisatie daarin slaagt.

Ze zijn ook meer tevreden over:

  • de mate waarin ze betrokken worden door externe partijen
  • het resultaat van bijdragen op verzoek
  • het resultaat van bijdragen op eigen initiatief

Net als vorig jaar heeft 2/3 van de organisaties in het voorgaande kalenderjaar minimaal één verzoek tot bijdrage van het cliëntenperspectief ontvangen.

Vooral bij ‘ontwikkeling richtlijn/zorgstandaard/module’ (4 op de 5 organisaties). De grootste stijgers zijn ‘ontwikkeling van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel’ en ‘zorginkoop of vergoeding van zorg/behandeling’.

Er is dit jaar wat uitgebreider gevraagd naar de aangeboden vergoeding. Een vergoeding krijgen organisaties vooral bij ‘ontwikkeling richtlijn/zorgstandaard/module’ en het minst vaak bij ‘ontwikkeling van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel’.

3/4 van de organisaties heeft minimaal 1 eigen initiatief ontplooid voor de inbreng van het cliëntenperspectief. Het gemiddeld aantal initiatieven per organisatie is gedaald. Veel organisaties vinden het moeilijk om hun doelen voor de inbreng van het cliëntenperspectief helder te benoemen. 

Direct naar de details in het interactieve dashboard inbreng cliëntenperspectief.

Resultaten over het thema inbreng cliëntenperspectief in 2016

Terug naar de overzichtspagina