Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor 2017 - organisatie

Door uitbesteden, komen organisaties meer toe aan hun kerntaken.

Direct naar de details in het interactieve dashboard organisatie.

Hoe staat het met de organisatorische kant van patiënten- en cliëntenorganisaties?

Ook in dit onderzoek is gekeken naar onder meer het uitbesteden van backoffice-taken, wie het werk doen en opleiding en organisatie-ontwikkeling.

Uitbesteden loont

Bijna 60% van de organisaties besteedt volgens de huidige meting 1 of meer backofficetaken uit. Overall lijkt er een tendens naar meer uitbesteden, al zijn de verschuivingen beperkt. De boekhouding wordt het meest uit handen gegeven.

Duidelijk is dat een groot deel van de respondenten positieve effecten ervaart van uitbesteding. Ze komen meer toe aan zowel de kerntaken als aan besturen.

Wie doen het werk?

Bijna 2/3 van de organisaties werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bij de organisaties met betaalde krachten is er een verschuiving in functies: er zijn meer allround ondersteuners voor het bestuur. Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar het aantal vrijwilligers dat bij de organisatie betrokken is. Dit varieert sterk: van minder dan 10 tot 5.000. In totaal hebben de onderzochte organisaties 9.789 vrijwilligers.

Opleiding en ontwikkeling

Relatief wat minder organisaties hebben in 2017 gebruikgemaakt van organisatieadvies en relatief wat meer van maatwerktrainingen.

Direct naar de details in het interactieve dashboard organisatie.

Resultaten over het thema organisatie in 2016

Terug naar de overzichtspagina