Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor-oud

Met de PG-monitor brengt PGOsupport jaarlijks het veld van patiënten- en cliëntenorganisaties in kaart.

Met online vragenlijsten meten we wat de pg-organisaties doen en hoe ze ervoor staan. Deze gegevens verzamelen we en koppelen we terug aan de organisaties. Ook gebruiken we ze voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Direct naar de resultaten

Wie voert de PG-monitor uit?

Een team van PGOsupport voert het onderzoek samen met onderzoeksbureau SAMR uit. Het onderzoek wordt begeleid door een team van experts onder leiding van Bert Felling, emeritus hoogleraar methodologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoud van de monitor

De PG-monitor brengt de kerngegevens van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in kaart op de thema’s:

 • Organisatie: mensen, taken, samenwerking
 • Financiën: financiële situatie, fondsenwerving, leden/donateurs
 • Inbreng cliëntenperspectief: inzet van ervaringsdeskundigheid, welke thema’s, bij welke stakeholders, verzamelen en gebruiken van wensen, kennis en ervaringen van de achterban
 • Communicatie: communicatiemiddelen, doelgroepen en bereik

Doelen van de monitor

De monitor biedt:

 • organisaties handvatten voor organisatieverbetering op basis van hun eigen situatie en de vergelijking met collega-organisaties;
 • PGOsupport inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de organisaties. Daar kan PGOsupport het aanbod op afstemmen;
 • het ministerie van VWS een beeld van de sector en van de ontwikkelingen in de sector;
 • inzicht in wat patiëntenorganisaties doen en waar ze voor staan. Dat is zinvolle informatie voor maatschappelijke verantwoording.

Uitvoering van de monitor-2017

April 2017: online vragenlijst naar 211 pg-organisaties. Respons: ruim 100 organisaties vulden de vragenlijst voor een deel of helemaal in.
Zomer 2017: jaarrekeningonderzoek (144 pg-organisaties)
Oktober 2017: deelnemende organisaties ontvangen een factsheet met de eigen resultaten, naast de gemiddelde score van organisaties van ongeveer gelijke omvang.

Geanonimiseerde resultaten in dashboards

De geanonimiseerde resultaten van het online vragenlijstonderzoek zijn in te zien in 4 dashboards:

Hoe gebruik je de dashboards

De resultaten zijn per thema ingedeeld in een tabblad. Zo heeft module 1 – Organisatie de tabbladen ‘Medewerkers en bestuur’, ‘Kerntaken en backofficetaken’ en ‘Beleidsstukken en knelpunten organisatie’.

Filters

Iedere module heeft rechts een blok met filters. Hiermee kun je de resultaten voor een specifieke groep organisaties te bekijken. De filters zijn gebaseerd op de antwoorden die de organisaties zelf hebben gegeven in de vragenlijst.

De filters zijn:

 • Aantal leden of donateurs
  het aantal leden + donateurs per organisatie op 1 januari 2017
 • Betaalde kracht
  had de organisatie in 2016 ten minste 1 betaalde kracht in dienst of niet? Het gaat om een dienstverband, niet om ZZP’ers.
 • Totale begroting: was de totale omvang van de begroting in 2016:
  - minder dan € 50.000
  - € 50.000 tot € 100.000
  - meer dan € 100.000

Het filter gebruik je door het vakje ‘filter’ aan te klikken. Je verwijdert het filter door op ‘clear’ te klikken.

Je kunt meerdere filters tegelijk gebruiken. Realiseer je dan, dat de aantallen organisaties erg klein kunnen worden. Dat zie je op het dashboard in het blokje met #respondenten.

Vragen, meer informatie

Zoek je specifieke scores van je eigen organisatie of heb je een andere vraag over de monitor? Neem contact op met een adviseur van PGOsupport via (030) 2040 700 of secretariaat@pgosupport.nl.

Gerelateerde artikelen