Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor: verhalen uit de sector

Verschillende patiëntenorganisaties delen hun ervaringen tijdens een boeiende verhalensessie bij PGOsupport.

94 verhalen aan de muur en 20 mensen in de zaal. Dat waren de hoofdingrediënten van een geslaagde middag en avond waarin de eerste resultaten van de PG-monitor zijn geduid. 

Verhalen als onderdeel van de PG-monitor

De verhalensessie maakt onderdeel uit van de PG-monitor. Met deze monitor verzamelt PGOsupport jaarlijks gegevens van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. We doen dat door in gesprek te gaan met de organisaties over kansen en uitdagingen. We meten wat de organisaties doen en hoe ze ervoor staan. Deze gegevens verzamelen we, we koppelen ze terug aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties en we gebruiken ze voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Meer weten = effectiever samenwerken 

In de eerste stap van de PG-monitor vroegen we de organisaties om hun ervaringen, visie en verwachtingen met ons te delen. De verhalen stroomden binnen. Ze laten haarfijn zien wat de belangrijkste ontwikkelingsdoelen van de patiëntenorganisaties zijn. Want daar is de PG-monitor voor bedoeld: luisteren en meten en zo effectiever met elkaar samenwerken en de kracht van de sector benutten.

Relevante en aantrekkelijke ideeën voor de patiëntenorganisatie van de toekomst

Tijdens de verhalensessie gingen we met vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, met collega’s van PGOsupport en met onderzoeksbureau SAMR aan de hand van de 94 verhalen op zoek naar ideeën en bouwstenen voor strategie, productontwikkeling en communicatie voor de patiëntenorganisatie van de toekomst.

Terugblik van de onderzoekers

Rianne Doornberg en Willem Brethouwer, onderzoekers van SAMR, blikken terug op de bijeenkomst waarin we de verhalen met elkaar hebben geduid.

Willem Brethouwer: Kwalitatieve benadering

Willem Brethouwer: "Doel van de 'verhalensessie’ was om met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en medewerkers van PGOsupport een duiding van de ervaringsverhalen te realiseren. We deden dit onder andere om op ideeën te komen voor product- of dienstontwikkeling voor PGOsupport.

Door het in deze vorm te gieten, kunnen de schrijvers van de verhalen in hun eigen woorden reageren op kernvragen rond beleid- en bedrijfsvoering in hun organisatie in relatie tot patiëntenparticipatie - zowel verleden, heden als toekomstige behoeften."

Rianne Doornberg: Tunnelvisie voorkomen

"Bij SAMR werken we veel volgens de 'verhaalbenadering'", Rianne Doornberg neemt het stokje over. "Deze benadering gaat uit van het delen van ervaringen en geeft makkelijker de mogelijkheid tot identificatie en actie dan het invullen van een vragenlijst. Omdat iedereen ervaringen anders interpreteert en om tunnelvisie te voorkomen hebben we veel deelnemers in het proces betrokken. Uiteindelijk wil je in zo'n sessie een proces van betekenisgeving op gang brengen waarmee gepland en ongepland ideeën en uitwerkingen op gang kunnen komen. En dat is ook wat er gebeurde tijdens de bijeenkomst."

Behoefte aan scherpe strategie en visie

Willem verdiept: "Mij viel in de 94 verhalen en tijdens de bijeenkomst op dat er veel behoefte is aan een scherpere strategie en visie. Veel patiëntenorganisaties zijn op zoek naar een vernieuwde vorm, maar weten (nog) niet hoe. Opvallend, maar ook heel herkenbaar, vanuit andere organisaties die wij begeleiden. Het bestaansrecht van de organisaties is een heel actueel thema en mag niet 'als bekend' worden aangenomen."

"De grootste valkuil op dit moment voor veel organisaties is dat als ze een toekomstvisie hebben, het ze onvoldoende lukt om stappen te nemen. En anderzijds: veel organisaties denken er onvoldoende over na. Er komt zoveel op ze af dat ze hun energie vooral in het hier en nu steken en er niet aan toekomen om te zorgen dat ze toekomstbestendig zijn. Voor PGOsupport ligt hier een kans om met een nieuwe frisse blik naar ondersteuning op strategie en visie-ontwikkeling te kijken."

Behoefte aan verhalen van (ervarings)deskundigen

Rianne vult aan: "Ook niet verrassend, maar wel heel zinvol bleek de behoefte aan ervaringen. Opvallend is dat er naast behoefte aan patiëntenverhalen ook behoefte is aan verhalen van deskundigen. Dat appelleert wellicht ook aan het niet alleen met collega-organisaties maar breder in de sector werken. Leren doe je immers van elkaar."

"Het was een levendige, nuttige en zinnige bijeenkomst. We merkten – en dat zal iedereen die erbij was beamen – dat de deelnemers enthousiast en energiek meededen. We hadden een goede mix in grote en kleine organisaties."

Vervolg van de PG-monitor

Begin april start het vragenlijstonderzoek, de volgende stap in de PG-monitor. PGOsupport legt in het vragenlijstonderzoek de kernvragen uit de verhalenmiddag voor aan alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties: in welke mate speelt het ook voor jouw organisatie?