Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport 2017 in de verbouwing

2017 was voor PGOsupport een jaar van verbouwing. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen de zaal- en werkruimten zijn het afgelopen jaar op de schop gegaan, ook de organisatie is vertimmerd. Met positief effect op de cijfers.

Het resultaat van de fysieke verbouwing springt meteen in het oog als je bij PGOsupport binnenkomt. Modern en toch warm, van alle gemakken voorzien. Met meer zaalruimte, klaar voor de groei en verbreding in doelgroepen. En met zitjes die uitnodigen tot interactie. Helemaal in lijn met die andere verbouwing: de verandering van de organisatie.

Van makelaar naar adviseur

Joos Vaessens, directeur PGOsupport: “Voorheen had PGOsupport vooral een makelaarsrol. Bij een vraag van een patiëntenorganisatie zochten we een geschikte externe adviseur. Tegenwoordig zijn we zelf die adviseur. Het grote voordeel is dat we zo zelf veel meer kennis opbouwen en vasthouden.

In 2017 is het aantal organisaties dat ons met adviesvragen benadert, verdubbeld. De koerswijziging werkt dus – en daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

Advies- en leerorganisatie

Joos noemt PGOsupport in de nieuwe rol ook wel een advies- en leerorganisatie. Van Dale kent het woord leerorganisatie niet. Waarom geen kennisorganisatie?

“Met leerorganisatie geef ik de beweging aan. Leren is een werkwoord, kennis een zelfstandig naamwoord.

Ik bedoel dat wij zelf continu leren en dat patiënten- en cliëntenorganisaties voortdurend bij ons kunnen leren hoe zij hun werk beter kunnen doen, zich voorbereiden op de toekomst. Inclusief de beweging van best practice naar next practice. We vinden met elkaar niet alleen uit wat werkt, maar ook waarom het werkt. En we nemen organisaties mee naar de volgende stap in hun ontwikkeling.”

Uitbreiding aanbod en doelgroepen

Andere vernieuwingen bij PGOsupport in 2017 zijn onder meer uitbreiding van het aanbod met advies en praktische hulp bij fondsenwerving en de ondersteuning bij regionale en lokale inbreng van het cliëntenperspectief. Besluitvorming rond zorg en welzijn vindt immers steeds meer lokaal en regionaal plaats.

“Ook nieuw is de PG-monitor die we in 2017 voor het eerst in zo’n uitgebreide vorm hebben uitgebracht. Een mooi instrument om het veld mee in kaart te brengen”, vervolgt Joos.

Mooie cijfers

De verbouwingen leiden tot mooie resultaten. De klanttevredenheid is hoog. De cursussen scoren prachtige cijfers, gemiddeld een 8,3. En in 2017 heeft PGOsupport voor het eerst een impactmeting gedaan. Daarbij is de social return on investment gemeten: de maatschappelijke resultaten uitgedrukt in geld. De uitkomst: iedere euro die VWS in PGOsupport investeert, levert 2,2 euro rendement op.

Alle betrokkenen rond kwaliteit van leven betrekken

“De volgende stap is om ook de partijen te betrekken waar patiëntenorganisaties mee samenwerken om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Dat zijn de zorgaanbieders, verzekeraars, overheden en onderzoekers.

We willen ons ook richten op de kwaliteit van de interactie tussen al die partijen. Zodat zij echt samen in plaats van los of soms zelfs tegenover elkaar werken. De eerste vruchten plukken we al in de wetenschappelijke wereld. Een universiteit heeft ons gevraagd mee te denken met hun lesprogramma over patiëntenperspectief.”

Kengetallen 2017

Nieuwsgierig naar de resultaten van PGOsupport in cijfers? We hebben de kengetallen 2017 op een rijtje gezet. Bekijk ons jaarverslag 2017.