Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport borgt voortbestaan ALL OF ME

PGOsupport heeft de activiteiten en contacten van jongerenplatform ALL OF ME overgenomen. Het platform was sinds 2018 een zelfstandige stichting, zonder subsidie. Met de overname zorgt PGOsupport dat dit unieke platform niet verloren gaat.

ALL OF ME zag in 2015 het licht. Het is een platform waar jongvolwassenen (16-30 jaar) met een chronische aandoening elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Er zijn 10 patiëntenorganisaties betrokken bij dit platform, dat inmiddels zo’n 4.000 jongeren bereikt. Sinds begin 2018 was het project ALL OF ME een zelfstandige stichting, zonder structurele financiële basis. 

Nauwe samenwerking

Met de overname houdt ALL OF ME op te bestaan als zelfstandige stichting. Dat betekent niet dat het platform zelf verdwijnt. Integendeel: alle activiteiten worden zo veel mogelijk voortgezet zoals ze nu bestaan.

Dat betekent concreet dat de inbreng van en cocreatie met de doelgroep centraal blijft staan. We stimuleren patiëntenorganisaties actief om betrokken te raken en te blijven. De nauwe samenwerking met vrijwilligers blijft intact. Zij kunnen bij PGOsupport terecht voor ondersteuning.

Om de activiteiten goed te blijven voortzetten heeft PGOsupport een coördinator voor ALL OF ME aangesteld. De PGO-raad van ALL OF ME waakt samen met de vrijwilligers over de uitgangspunten van het platform.

Boost met kennis, kunde en netwerk

Joos Vaessens: "Ik word helemaal enthousiast van dit initiatief. Er zijn zoveel kansen en mogelijkheden, lijntjes die er al liggen en uitgesproken ambities die we aan dit initiatief kunnen verbinden. We kunnen met de kennis, ervaring en het netwerk van PGOsupport een enorme boost geven aan ALL OF ME. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."

We zijn blij met deze samenwerking en kijken uit naar een stevige doorstart van het platform!

Meer weten over ALL OF ME of over onze betrokkenheid bij dit platform?

Neem contact op met Joos Vaessens.