Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport laat eigen impact meten

Investering in ondersteuningsfunctie dubbel en dwars waard.

Alles draait tegenwoordig om impact. Grote kans zelfs dat impact en bereik mede bepalend worden voor de subsidie aan patiënten- en cliëntenorganisaties.

Maar wat is eigenlijk impact? En kun je dat meten?

PGOsupport op de pijnbank

Als wij de patiëntenbeweging willen helpen met hun impact, dan moeten we eerst zelf maar eens op de pijnbank en onze eigen impact bepalen, bedacht Joos Vaessens, directeur PGOsupport, 6 maanden geleden. Niet alleen om de toegevoegde waarde van PGOsupport te achterhalen, maar vooral ook om te weten te komen wat impact nou is en of je dat kunt meten.  

Maatschappelijke waarde in euro’s

Joos kwam in contact met Vital Innovators, adviesbureau voor innovatie in de zorg. Zij hebben de SROI-methode ontwikkeld om impact te meten.  

Joos: “SROI staat voor social return on investment. Daarmee kun je maatschappelijke resultaten in geld uitdrukken, om gevoel te krijgen van de toegevoegde waarde. Bij sommige maatschappelijke organisaties is deze methode al gebruikelijk, in de patiëntenbeweging is dit nog helemaal nieuw.”

Meer over impact meten, hoor je op het congres. Meld je aan

Theory of change

Hoe werkt die SROI? “Als eerste bepaal je welke veranderingen je beoogt”, vervolgt Joos. “Dat noemen we de theory of change. We hebben een opdrachtgever, dat is VWS, die investeert in ons. Met dat geld doen wij iets om te veranderen, bijvoorbeeld een cursus fondsenwerving geven.

Vervolgens meet je of de organisaties die bij ons die cursus volgen, beter fondsen werven. Dat is het rendement. Zo hebben we dat gedaan op 4 thema’s.”

Normen bepalen

Tegelijkertijd hebben PGOsupport, haar opdrachtgever VWS en de 4 patiëntenorganisaties die bij het onderzoek betrokken zijn, de normen bepaald. Want die waren er nog niet. “Die normen hebben we inderdaad met elkaar moeten vaststellen. Dat is subjectief, zo bedachten we met elkaar, maar het is de beste subjectieve weergave die we met z’n allen kunnen afspreken.

Als opdrachtgever VWS, de patiëntenorganisaties als ontvangers en wij het erover eens zijn, dan is dat de waarheid.”

Het is de beste subjectieve weergave die we met elkaar kunnen afspreken.

Joos Vaessens

€ 1 = € 2,20

Met de doelen, de theory of change, de afgesproken normen en de complete financiële en inhoudelijke verantwoording van PGOsupport over de afgelopen 3 jaar, is het onderzoeksbureau aan de slag gegaan. De boeken zijn doorgespit. Er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd naar effecten met de 4 deelnemende patiëntenorganisaties en met VWS.

Met als resultaat: iedere euro die VWS in PGOsupport investeert, levert 2,2 euro rendement op.
“Waarvan het grootste deel aan efficiëntere inbreng van het cliëntenperspectief. En dat is precies wat we willen.”

Conservatief gerekend

Kortom, de 8,6 miljoen euro die VWS in 3 jaar investeerde in PGOsupport heeft 20,2 miljoen euro aan maatschappelijk rendement opgeleverd.

“En dat is heel conservatief gerekend”, voegt Joos eraan toe. “Want het model is niet bedoeld om ons rijk te rekenen. Zo is er heel streng gekeken naar externe factoren. Want, zouden resultaten niet ook behaald zijn als PGOsupport er niet was geweest? Lang niet alle impact is aan ons toe te schrijven. Daar is streng rekening mee gehouden. En dan nog leveren we een rendement van 2,2.”

SROI van organisaties

De volgende stap is om de impact die patiënten- en cliëntenorganisaties realiseren te meten. “Dat is wat ingewikkelder. Want, hoe druk je bijvoorbeeld lotgenotencontact uit in geld? Dat is nog een uitdaging. Die normen moeten we samen ontwikkelen.”

Ondertussen blijft PGOsupport de eigen normen aanscherpen. Want, dit was nog maar de eerste impactmeting. Naar verwachting wordt de methode steeds scherper en beter.