Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden

Privacy op orde: de FG maakt het makkelijker

PGOsupport heeft al 2 jaar een onafhankelijk Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG ondersteunt inmiddels diverse organisaties met advies, melding en klachtenafhandeling bij het gebruik van persoonsgegevens.

Vanaf mei 2018 FG voor sommige organisaties verplicht

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment kunnen organisaties verplicht zijn om een FG aan te stellen. Deze FG mag, net als onder de huidige wet, ook een externe functionaris zijn.

De verplichting om een FG aan te stellen, geldt met name voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en wanneer deze verwerking aan een kernactiviteit is gekoppeld.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Veel patiënten- en cliëntenorganisaties vragen hun leden / cliënten naar het ziektebeeld. Zij verwerken daarbij dus bijzondere persoonsgegevens.

FG van PGOsupport

PGOsupport heeft advocaat Linda Eijpe aangesteld als opvolgster van Functionaris Gegevensbescherming Afke Gerritssen-Bosselaar. Linda geeft organisaties advies op het gebied van privacy, verwerkt meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens, en helpt organisaties bij het opstellen van privacybeleid en het inrichten van intern toezicht.

Linda Eijpe

Linda is in 1997 begonnen als bedrijfsjurist bij KPN Telecom. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur. In 2007 bracht zij haar grote wens in vervulling: haar eigen kantoor Scope Advocaten. Linda is gespecialiseerd in onder meer privacy, informaticarecht en contractenrecht.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes uit te delen als een organisatie zich niet houdt aan de Wbp. Die boetes kunnen bij overtreding van de regels flink oplopen. Des te meer reden om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en aan de privacyregels te voldoen.

Deel dit artikel

Meer weten over onze dienst Persoonsgegevens?

Neem contact op met Martine Versluijs.