Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Project versterkt familie en naasten

Mantelzorg staat volop in de belangstelling. Maar de last blijkt zwaar voor familie en naasten. Vaak krijgen ze niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Een gezamenlijk project van de VG-, GGz- en revalidatiesector moet dat veranderen.

Een project van 'PG werkt samen'.

Mantelzorgers en familie krijgen weinig steun

"De maatschappij verwacht steeds meer van mantelzorgers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat zij niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat zeggen ze zelf ook. Voor zover ze al weten dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Dat is een opmerkelijke tegenstelling, als je ziet wat er allemaal voor instrumenten op de markt zijn.
Bovendien hebben familie en naasten een belangrijke rol bij de zorg en behandeling in instellingen. Die rol komt vaak niet goed tot uitdrukking."

Aan het woord is Helena Wiersma. Als projectleider van Landelijk Steunpunt Medezeggenschap LSR is zij coördinator van het overkoepelende project 'Familie en naasten betrekken bij de zorg'. Doel van het project is om (de rol van) familie en naasten te versterken en om hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

3 sectoren, 3 proeftuinen

Het project bestaat uit 3 proeftuinen die de problematiek per sector aanvliegen. Zo is er een proeftuin voor de Verstandelijk Gehandicapten (VG)-, voor de GGz-  en voor de revalidatiesector. Daarnaast krijgen familie en naasten zelf een hoofdrol in de proeftuinen. Uiteraard omdat zij de ervaringskennis hebben, maar vooral ook omdat het project om hen draait.

Familiebeleid in de VG

De proeftuin van de VG-sector zal familiebeleid ontwikkelen. "Kansplus, het belangennetwerk van verstandelijk gehandicapten, vertelde dat de sector eigenlijk geen familiebeleid heeft. Dat gaan zij nu in de proeftuin ontwikkelen. Aansprekend en pragmatisch met creatieve theatervormen."

Implementatie in de GGz

De verenigingen Labyrint-In Perspectief en Ypsilon melden dat er in de GGz wel familiebeleid op papier staat. "Maar dat snakt naar implementatie. Op de een of andere manier lukt dat nog niet. We gaan de knelpunten traceren en wegnemen. Daarbij gebruikmakend van de goede voorbeelden die er al zijn."

Maatjesproject in de revalidatie

De proeftuin binnen de revalidatie wordt een 'maatjesproject' van Dwarslaesie Organisatie Nederland, LSR en Leven met blaas- of nierkanker. "We gaan hier familieleden trainen tot ervaringsdeskundige mantelzorgers om hen vervolgens als coaches te koppelen aan andere mantelzorgers. Die aanpak is al succesvol in Engeland. Met de Universiteit Utrecht gaan we het effect van de getrainde mantelzorgers bovendien onderzoeken. Daarnaast doen we een onderzoek met de Universiteit Twente naar de effectiviteit van een online cursus voor mantelzorgers."

Verzamelde succes- en verbeterpunten

Het overkoepelende project zal de kritische succes- en verbeterpunten uit de proeftuinen verzamelen, zodat ook andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties er gebruik van kunnen maken. "In het overkoepelende project bundelen we de resultaten. Overdraagbaarheid van de mogelijkheden staat daarbij voorop."
Tot slot analyseert het overkoepelende project de financiële kosten en baten van het betrekken van familie en naasten.

Organisaties versterken in familiebeleid

Het project zal kennis opleveren die patiëntenorganisaties en zorginstellingen versterkt bij het vormgeven van familiebeleid. "De resultaten zullen organisaties helpen om aan instellingen uit te dragen hoe ze familiebeleid kunnen ontwikkelen en implementeren en welke valkuilen je daarbij tegenkomt. Ook de laagdrempelige ondersteuning die we ontwikkelen in deze sectoren zal bij andere aandoeningen bruikbaar zijn."