Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Regionale belangenbehartigers wensen ondersteuning op maat

Lokale belangenbehartigers vinden dat ze behoorlijk wat invloed hebben. Om hun werk nog beter te kunnen doen, verlangen ze vooral ondersteuning en begeleiding op maat. Daarvoor kunnen ze bij PGOsupport terecht.

Sinds 2017 kunnen ook regionale afdelingen van landelijke organisaties en regionale patiënten- en cliëntenorganisaties voor ondersteuning bij PGOsupport terecht. We onderzochten waar ze zich zoal mee bezighouden en welke ondersteuning zij daarbij wensen. Verslag van een online enquête.

Vervolg op verkenning

Eerder hebben we een verkenning uitgevoerd, waaruit de handreiking ‘Zo bereik je een sterke lokale positie als patiëntenorganisatie’ is voortgekomen. Daaruit blijkt dat er regionaal en lokaal veel voorlichtings- en lotgenotenactiviteiten plaatsvinden.

In deze online enquête focussen we op de belangenbehartiging: vanuit het collectieve perspectief zich inzetten voor betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Goed bezig

17 van in totaal 22 respondenten zijn als regionale/lokale belangenbehartiger actief voor betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Ze zijn met relevante partijen in gesprek en hebben naar eigen zeggen flink invloed. Dat blijkt uit de belangrijkste resultaten van de enquête.

Veel gesprekspartners

De respondenten zijn in gesprek met vooral zorgverleners (71%), zorginstellingen (65%) en andere patiëntenorganisaties (65%). Bijna de helft van de respondenten heeft contact met de gemeente.

Behoorlijke invloed

Bekijk de resultaten in tabel

Waar zetten zij zich voor in?

Greep uit de onderwerpen waar regionale en lokale belangenbehartigers zich voor inzetten:

  • Meer bekendheid met de aandoening bij gemeenten en sociale teams
  • Zorgaanbieders met elkaar verbinden
  • Zorg verbeteren, in projecten
  • Recht op zorg
  • Juiste sociaal-medische beoordelingen
  • Borgen van ervaringsdeskundigheid in de zorg en het sociaal domein

Goed gebruik van ervaringskennis

94% van de respondenten gebruikt de ervaringen van de achterban bij de belangenbehartiging. De ervaringskennis wordt verzameld via: gesprekken, e-mail, enquêtes, overleg, telefonisch, in gesprekken op bijeenkomsten.

Behoefte aan ondersteuning

Opvallend is de grote behoefte aan digitale ondersteuning en een begeleidingstraject op maat.

Bekijk de resultaten in tabel

Bij PGOsupport is digitaal leren één van de speerpunten voor 2019. Ook belangenbehartigers uit de regio kunnen hier binnenkort gebruik van maken. Daarnaast bieden we een ‘live’ cursus speciaal voor regionaal actieve belangenbehartigers: lokale belangenbehartiging en netwerken.

Ook een begeleidingstraject dat is afgestemd op je organisatie (regionaal of landelijk) is mogelijk. Met bijvoorbeeld advies en begeleiding bij het opzetten van een regionale strategie voor belangenbehartiging en het vergroten van kennis en vaardigheden op dit gebied.

Ondersteuning bij lokale en regionale belangenbehartiging?

Vragen over lokale en regionale belangenbehartiging? Wil je weten hoe je het aanpakt als landelijke of regionale organisatie? Neem contact op met Monique Schers, adviseur regionale en lokale participatie.

Bel of app mij op 06 4062 5254