Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Samen lokale en regionale belangen boosten

Wmo, zorgverzekeringswet, participatiewet, jeugdwet… beleid, financiering en besluitvorming zijn verschoven naar stad en regio. Hoe oefen je daar invloed uit? Monique Schers, adviseur regionale en lokale participatie bij PGOsupport, vertelt.

Het gebeurt in de regio

Decentralisatie van overheidstaken, heet het in ambtenarentaal. Wat betekent dat?
“Overheidstaken zijn verschoven van de landelijke overheid naar de provincie en gemeenten. Besluitvorming en financiering vinden steeds meer daar plaats. Daarmee wordt de rol van patiënten- en cliëntenorganisaties in de regio alleen maar belangrijker.”

Adviseur lokale en regionale participatie

Aan het woord is Monique Schers. Zij is ongeveer een half jaar geleden bij PGOsupport gestart om organisaties te ondersteunen bij de regionale en lokale inbreng van het cliëntenperspectief.  

“Je ziet dat organisaties in de regio vooral het lotgenotencontact en de voorlichting goed op orde hebben. Maar de belangenbehartiging staat nog in de kinderschoenen.”

Dat concludeert Monique uit haar rondgang door de regio. Als eerste ging zij daar op onderzoek uit. Wat speelt er lokaal, wat zijn de mogelijkheden en hoe kan PGOsupport organisaties helpen om in stad en streek meer te betekenen voor hun achterban?

Nog weinig activiteiten

“In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen plus de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben toen veel aandacht besteed aan de gevolgen van deze verandering voor hun achterban. Inmiddels zie je dat hun lokale belangenbehartiging een beetje ondergesneeuwd raakt. Ze zien het belang wel, maar het ontbreekt vooral aan capaciteit, kennis, vaardigheden en middelen.”

Meer impact door samenwerking

Monique ziet goede mogelijkheden in de regio, vooral wanneer organisaties samenwerken.
“De kracht schuilt in gedeelde belangen lokaal en regionaal. Door de krachten te bundelen op thema’s die de aandoening overstijgen, is er veel mogelijk."

PGOsupport kan helpen door de regionale samenwerking te stimuleren en faciliteren.

Monique Schers, adviseur PGOsupport

Concrete ondersteuning

Vraag is natuurlijk wat PGOsupport dan concreet kan doen? Monique: “We kunnen vrijwilligers, medewerkers, ervaringsdeskundigen scholen. Met trainingen in bijvoorbeeld lokaal lobbyen, gespreksvaardigheden, noem maar op. Daar hoort natuurlijk een stap voor: de strategie. Bepalen wat je wilt en kunt doen, keuzes maken en het in kaart brengen van het regionale en lokale netwerk. Om vervolgens partijen samen te brengen.”

Mooi voorbeeld regionale samenwerking

Monique praat niet alleen in de regio, ze is ook al aan de slag. Er zijn al voorbeelden van regionale en lokale samenwerking, waaraan PGOsupport een bijdrage levert of dat binnenkort gaat doen.

“Zo is er een nieuw samenwerkingsverband in de provincie Flevoland”, vervolgt Monique. “2 regionale patiëntenorganisaties namen het initiatief voor samenwerking met de regionale cliëntenorganisatie in de GGZ en de centrale cliëntenraad van de grootste zorginstelling in die regio. Om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren, komt dit platform op voor de belangen van burgers.”

Rol in aanbesteding thuiszorg

De zorgverzekeraar en de grootste gemeente in de regio betrekken het nieuwe samenwerkingsverband bij de aanbesteding van een nieuwe thuiszorgaanbieder. Daarmee krijgt dit verband invloed op de kwaliteit van de thuiszorg. Niet vanuit de aandoening die elke betrokken patiënten- en cliëntenorganisatie vertegenwoordigt, maar vanuit het gedeelde belang van goede thuiszorg voor iedereen in de regio.

Helpen professionaliseren

Na deze eerste stap wil het nieuwe samenwerkingsverband verder professionaliseren en uitbreiden. “PGOsupport organiseert samen met hen een regionale conferentie om meer patiëntenorganisaties en andere organisaties bij dit initiatief te betrekken.”

Een ander project waarbij PGOsupport ondersteunt en adviseert is ‘VN Ambassadeurs aan de slag’. PGOSupport helpt bij het oprichten van regionale netwerken en ontwikkelde een vaardigheidstraining voor deze VN ambassadeurs.

Wil je lokaal meer betekenen voor je achterban?

Hebben jullie regionale plannen of ambities? Neem contact op met Monique Schers.

App of bel mij op 06 4062 5254