Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Samenwerken aan kwaliteit van zorg en leven

Opvallende resultaten uit de PG-monitor 2016 over het onderdeel inbreng cliëntenperspectief.

Direct naar het dashboard module inbreng cliëntenperspectief

Weten wat de achterban wil

Zorg en behandeling die naadloos aansluit op wat de achterban wil. Dat is waar patiënten- en cliëntenorganisaties zich voor inzetten. In samenwerking met zorgverleners, zorgverzekeraars, overheden en wetenschappelijk onderzoekers.

Goede inbreng van het cliëntenperspectief begint met kennis van de wensen en ervaringen van de achterban. Pas wanneer je de behoeften van je achterban goed kent, kun je hun belangen behartigen.

Die informatie is nodig om samen met zorgprofessionals, zorgverzekeraars, onderzoekers en overheid een kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te realiseren die aansluit bij de wensen van patiënten/cliënten.

De meeste organisaties verzamelen de wensen, kennis en ervaringen van de achterban. Wat er spontaan binnenkomt en door actief uit te vragen. Een minderheid van de organisaties doet dit op structurele basis.

Grafiek achterbanraadpleging

Deze grafiek in een tabel bekijken.

Opvallend is dat de verzamelde kennis in bijna de helft van de gevallen niet toegankelijk is voor anderen.

Grafiek openbaarmaking resultaten achterbanraadpleging

Deze grafiek in een tabel bekijken.

Wij maken resultaten uit achterbanraadpleging (B-force) juist openbaar, omdat we menen daarmee het verschil te maken.

Marga Schrieks, Borstkanker Vereniging Nederland

Bijdragen op verzoek en op eigen initiatief

Organisaties leveren ervaringskennis op eigen initiatief en op verzoek.

Zo heeft de Oogvereniging op eigen initiatief de NS gevraagd om de toegangspoortjes op stations aan te passen voor reizigers met een visuele beperking. 
En heeft bijvoorbeeld Nierpatiënten Vereniging Nederland op verzoek van de nefrologen deelgenomen aan een commissie richtlijnontwikkeling.

  • 3 van de 4 organisaties zegt op eigen initiatief inbreng vanuit cliëntenperspectief te leveren
  • ruim de helft (51%) levert zowel uit eigen beweging als op verzoek (ervarings)kennis
  • 12% van de deelnemende organisaties heeft in 2016 niet op eigen initiatief en ook niet op verzoek een bijdrage geleverd aan de inbreng van het cliëntenperspectief.

Koplopers in patiëntenparticipatie

Welk type organisatie is vooral actief met de inbreng van het cliëntenperspectief?

  • De grotere organisaties (meer dan 250 leden/donateurs)
  • Vaker organisaties met 1 of meer betaalde krachten
  • Hangt samen met de omvang van de begroting

Moeite om in beeld te komen

Veel organisaties menen dat ze slecht gevonden worden door partijen (19% geeft daarvoor een 5 of lager en 16% een 6). Ook uit de toelichtingen blijkt dat een aantal organisaties het moeilijk vindt om in beeld te komen bij relevante partijen.

Wij worden erg vaak gevraagd om inbreng te leveren. Hangt waarschijnlijk ook samen met de aandoening.

Marga Schrieks, Borstkanker Vereniging Nederland

Waar gaat het over?

Van de deelnemende organisaties zeggen de meeste dat ze gevraagd worden bij te dragen aan de ontwikkeling van een richtlijn of zorgstandaard, gevolgd door wetenschappelijk onderzoek.

Grafiek ondewerpen inbreng patiëntenparticipatie

Deze grafiek in een tabel bekijken.

In 2016 leveren organisaties hun inbreng op verzoek overigens meestal (85%) zonder vergoeding.

Vooral aan tafel bij professionals, wetenschap en verzekeraars

Omdat kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg de belangrijkste thema’s zijn voor organisaties is het logisch dat zij vooral overleggen met beroepsgroepen van zorgverleners/behandelaars, universiteiten en hogescholen en de zorgverzekeraars.  De zorgkoepels en de politiek volgen op de voet.

Grafiek 5 belangrijkste partners inbreng patiëntenperspectief

Deze grafiek in een tabel bekijken.    

Zorginstituut Nederland neemt onze adviezen serieus mee in de overweging van medicatie in het verzekeringspakket.

Marga Schrieks, Borstkanker Vereniging Nederland

Mensen tekort voor goede vertegenwoordiging

Slechts 41% van de organisaties vindt dat ze (ruim) voldoende mensen hebben om de inbreng van het cliëntenperspectief naar wens/effectief uit te voeren. 66% vindt dat betrokkenen voldoende kennis en capaciteiten hebben om de taken uit te voeren.  

Grafiek menskracht inbreng patiëntenperspectief

Deze grafiek in een tabel bekijken.

Ook voor ons blijft het vinden en binden van patiëntvertegenwoordigers een aandachtspunt.

Marga Schrieks, Borstkanker Vereniging Nederland

Inbreng cliëntenperspectief vergroten?

Heeft je organisatie plannen of ambitie om met ervaringsdeskundigheid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg/leven? Of willen jullie een volgende stap zetten? Neem vrijblijvend contact op met Martine Versluijs.