Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Samenwerken met de farmaceutische industrie

Verslag bijeenkomst 'Samenwerken met fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen' op 8 oktober 2019.

50 vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties bezochten de themabijeenkomst over samenwerking met de farmaceutische industrie op 8 oktober 2019 bij PGOsupport.

De communicatie-adviseurs, beleidsmedewerkers, directeuren tot EUPATI NL studenten van de aanwezige organisaties waren vooral geïnteresseerd in de stand van zaken rond informatie, reclame en gunstbetoon in relatie tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De gastsprekers gingen er uitgebreid op in. Met voldoende stof voor discussie in de aansluitende rondetafeldiscussies.

Lees de verslagen

Samenwerking met de farmaceutische industrie vanuit het perspectief van patiëntenorganisaties
door: Jan Benedictus, programmamanager Patiëntenfederatie Nederland

Toezicht op geneesmiddelreclame en de betekenis daarvan voor patiëntenorganisaties
door: senior inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Wat is de Code Geneesmiddelenreclame en wat betekent het voor patiëntenorganisaties?
door: Jan Verschoor, adviseur stichting Code GeneesmiddelenReclame (GCR)

Samenvatting rondetafeldiscussies

Meer weten over samenwerken met de industrie?

Heb je vragen over samenwerken met de farmaceutische industrie? Neem contact op met Annemiek van Rensen.

Bel of app mij op 06 1216 6987