Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Subsidieregeling patiëntenorganisaties iets gewijzigd

Het beleidskader voor subsidies voor patiëntenorganisaties is op onderdelen aangepast.

Verruiming en versoepeling van de backofficeregeling is de meest opvallende wijziging. Verder is het beleidskader aangescherpt voor ‘slapende’ organisaties en samenwerkende organisaties die weer uit elkaar gaan.

Verruiming backofficeregeling bij samenwerking

De overheid stimuleert samenwerking tussen organisaties. Gedeeld gebruik van faciliteiten kan efficiënt zijn.

Organisaties die daarom alle backofficetaken in een samenwerkingsverband uitbesteden, krijgen hiervoor extra subsidie. Zij ontvangen niet de standaard € 10.000 maar € 15.000 per organisatie.

Versoepeling backofficeregeling

De regels voor subsidie van de backofficetaken zijn bovendien versoepeld:

  • uitbesteden mag voortaan aan meer dan 2 organisaties naar keuze
  • ook inbesteden tegen betaling is mogelijk aan maximaal 2 bestuursleden van de eigen organisatie

‘Slapende’ organisatie beschouwd als nieuwe organisatie

Een patiëntenorganisatie die 2 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag niet actief is geweest (‘slapende’ organisatie) wordt voortaan beschouwd als een nieuwe organisatie.

Voortaan moeten dus zowel nieuwe organisaties als inactieve, slapende organisaties aantoonbaar 24 maanden zelfstandig actief zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aanvullende criteria bij splitsing

De overheid beschouwt voortaan ook de afzonderlijke organisaties na een splitsing van een federatieve fusie als nieuwe organisaties. Voorheen gold dit alleen bij splitsing van een juridische fusie.

Het volledige gewijzigde beleidskader vind je op Overheid.nl

Of bekijk onze samenvatting met de kernpunten van de regeling.