Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Van tool naar gevoel

Hoe motiveer je verpleegkundigen de folder van jouw patiëntenorganisatie te gebruiken? Hoe inspireer je oudere migranten kritisch naar hun leefgewoonten te kijken? Twee vragen waarop Pauline Schueler haar verleidkundige licht laat schijnen op uitnodiging van PGOsupport.

Pauline Schueler schreef dit artikel naar aanleiding van de bijeenkomst 'Podium voor prachtige projecten' op 16 maart 2017. Het was een podium voor de resultaten van projecten uit 'PG werkt samen'. Pauline was uitgenodigd om de kunst van het verleiden onder de aandacht te brengen. 

Mijn publiek van vandaag: een groep vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Twee jaar lang werkten ze met elkaar aan hun professionaliteit. Na een gezamenlijk glas champagne, brengt elke projectleider - in een strak getimede pitch van twee minuten - zijn/haar resultaat voor het voetlicht. Een potpourri van passie, pragmatiek en gewenste effectiviteit. 

Nieuwe tools 

Het intrinsieke verlangen van de deelnemers raakt me. De mensen zitten op stoelen dicht tegen elkaar aan in een halve cirkel. Met trots presenteert de een na de ander een nieuwe tool voor de groep: een website, een folder, een digitaal platform, een korte film, een specifieke vragenlijst etc. Alles weldoordacht en goed afgestemd op de belangen van de patiënten. Straks moeten ze met hun tools ‘de boer’ op.

Hoe verleidkundig ben jij?

Na de pitches is het mijn beurt. Mijn beroep: verleidkundige. Mijn expertise: verleidkunde. Ik hanteer de volgende definitie: 'mensen zélf zin laten krijgen in wat jij wilt'. Mijn expertise biedt inzicht en handreikingen voor de inzet van emotionele en affectieve intelligentie:

  • hoe versterk jij jouw (zelf)vertrouwen?
  • hoe creëer jij verbinding?
  • hoe maak je de weg naar verandering uitnodigend?

Welcome to comfort zone

Ik werk vanuit een optimistisch perspectief: iedereen is van nature verleidkundig. De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. Laat staan van de strategische waarde. Mijn uitdaging is mensen de aanstekelijke werking van verleidkunde te laten ervaren. Ik inspireer ze hun verleidkundige kant te ontwikkelen en in te zetten. Geen gemakkelijke opgave want je loopt gegarandeerd aan tegen de grenzen van je eigen comfortzone en die van een ander.

Leuker en meer effectief

De ervaring leert dat verleidkunde je werk leuker maakt en meer effectief. Dit blijkt uit de interviews die ik doe met Lucia en Maaike die zich voor de groep van hun verleidkundige kant laten zien. Maaike met haar folder over hoe verpleegkundigen in ziekenhuizen vrouwen met borstkanker meer actief kunnen betrekken bij hun eigen behandeling. En Lucia’s eigen wijze waarop ze migranten ouderen aanspreekt op hun leefgewoonten. Ze laat zien dat het weglaten van een maggiblokje een verschil maakt.

Een belangrijk ingrediënt van verleidkunde ervaart het publiek direct: jezelf kwetsbaar opstellen, verbindt en creëert positieve energie.

(Zelf)vertrouwen en durven loslaten

Uit de aanpak van Lucia en Maaike blijkt dat juist het handelen vanuit het eigen gevoel, dé succesfactor is. In het maken van verbinding in een formele setting, het zoeken van nabijheid, het loslaten van regie, het inleven in de ander, het creëren van een informele sfeer, het bewust uitspreken van gedachten.

Durven 'spelen'

Samenvattend is dit wat Lucia en Maaike - deels bewust en deels onbewust - doen bij de implementatie van hun ‘tool’. Door te durven ‘spelen’ met de officiële regels, gedragscodes en protocollen rondom contact met artsen, verpleegkundigen en ‘de doelgroep’. Ze vertrouwen op de wijsheid van hun intuïtie in het interactieproces. Met als resultaat dat betrokken partijen zélf zin krijgen om dat te doen wat Lucia en Maaike willen. En dat is de essentie van Verleidkunde.