Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Joos Vaessens

Joos Vaessens

directeur

Verenigen of vereniging?

Alles verandert permanent. Dat is het enige wat niet aan verandering onderhevig is. Sterker nog: de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen neemt alleen maar toe. Dat vraagt om een grotere wendbaarheid en snellere vormen van besluitvorming. Gelukkig kan dat ook met alle digitale communicatiemiddelen.

Circus inrichten

Recent verzuchtte een voorzitter van een vereniging dat het lastig is om voldoende mensen in de ALV te krijgen om te kunnen stemmen. Een heel circus moet ingericht worden om mensen te motiveren om te komen. En als ze dan al komen, stemmen ze de noodzakelijke verandering weg met bedenkelijke argumenten en zonder kennis van zaken. “Dat kan zo niet doorgaan, we raken steeds verder achterop”.  
Ik hoor dat soort geluiden iets te vaak.

Aanpassingsvermogen en wendbaarheid

Dat roept bij mij de vraag op of de vereniging met zijn ALV of ledenraad nog de vorm is die aansluit op de nieuwe tijd. Is het mogelijk om binnen een vereniging voldoende aanpassingsvermogen en wendbaarheid te organiseren? Of is de beperkte wendbaarheid inherent aan de vorm?

Ik heb nog geen antwoord op die vragen. In mijn zoektocht naar antwoorden vallen me een paar dingen op.

Mensen zoeken elkaar op

Het valt me op dat mensen zich blijven verenigen en daar geen juridische structuur voor nodig hebben. Mensen klonteren via sociale media samen om een actie te ondernemen. Die groep valt weer uit elkaar als het resultaat bereikt is.

Het valt me op dat mensen zich blijven verenigen en daar geen juridische structuur voor nodig hebben.

Vereniging

Door de juridische vormvoorschriften van een klassieke vereniging is er een neiging om veel tijd te besteden aan de binnenkant van de organisatie. Daar gaat veel te veel tijd aan op is mijn idee. Daarbij komt de tijdrovende communicatie die nodig is om de verbinding tussen bestuur en leden optimaal te houden ten behoeve van besluitvorming. In mijn ogen allemaal energie die weglekt. Energie die nuttiger gebruikt had kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gesprek met de gemeente over de kwaliteit van leven.

Verenigen

Verenigen is beweeglijk, actief, naar buiten en gericht op inhoud en resultaat. Bovendien is er meer ruimte voor vormen van bepaalde tijd en kunnen er per onderwerp verschillende partners / betrokkenen zijn.  

Ik ben niet zo van of–of keuzes. En–en biedt volgens mij in deze context meer perspectief. Er is immers een juridische structuur nodig, al was het maar om een bankrekening te kunnen openen.

Vereniging-light

Een lightversie van een vereniging die werkt met ruime mandaten, een stichting die werkt met peilingen op belangrijke onderwerpen. Het kan helpen om snel te verenigen en energie vrij te krijgen voor lotgenotencontact, belangen delen of het organiseren van ervaringsdeskundigheid.

Beweeglijk blijven

Uiteindelijk gaat het erom beweeglijk te blijven om snel te kunnen reageren op veranderingen in de buitenwereld. Hiervoor is het nodig om een vorm te vinden die besluitvormingsprocessen snel en kwalitatief maakt. Met permanente feedback en de mogelijkheid om besluiten weer aan te passen

Dat voorkomt dat er over een paar jaar weer een onderzoeksbureau in een rapport¹ schrijft dat de patiëntenbeweging dringend toe is aan modernisering.


 ¹ Bureau Schuttelaar & Partners voerde in opdracht van het Ministerie van VWS een brede dialoog over de herziening van het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Lees meer in het nieuwsbericht 'Aanbevelingen voor nieuwe subsidieregeling patiëntenorganisaties'.