Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Voorstel nieuwe subsidieregeling patiëntenorganisaties

Op 26 maart heeft VWS-minister Bruno Bruins het voorstel voor een herzien beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is vooral een verlenging van het huidige beleidskader met een aantal wijzigingen.

2019 tot en met 2022

Het nieuwe beleidskader geldt voor een periode van 4 jaar, van 2019 tot en met 2022. De minister wil uiteindelijk subsidie verstrekken op basis van impact en bereik. Criteria om dat te meten, worden de komende 4 jaar ontwikkeld.

Belangrijkste wijzigingen

Het voorstel voor het nieuwe beleidskader komt grotendeels overeen met de huidige uitgangspunten en criteria. Het is een ‘tussenkader’. Met een aantal wijzigingen zet de minister in dit tussenkader stappen naar het gewenste eindresultaat:

  • Het basisbedrag instellingssubsidie is € 45.000 per organisatie.
  • Een aanvulling van € 10.000 voor organisaties die gaan samenwerken op backofficetaken of deze uitbesteden.
  • De organisaties beschrijven in hun activiteitenplannen de impact en het bereik dat ze beogen. Zo leveren de organisaties een bijdrage aan het ontwikkelen van criteria.
  • Aanvullende projectsubsidie via ZonMw. Ook nieuwe organisaties of initiatieven kunnen projectsubsidie aanvragen.

Projectsubsidie via ZonMw

Het is de bedoeling dat organisaties in het najaar van 2018 de eerste aanvragen bij ZonMw kunnen indienen en dat de eerste projecten in 2019 starten. ZonMw ontwikkelt de contouren van het subsidieprogramma in samenspraak met de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Voor de ondersteuning door opleidingen en informatiebijeenkomsten werkt ZonMw samen met PGOsupport.

Het beoogde subsidieprogramma is bedoeld voor 2 soorten projecten:

  • Projecten die aandoeningoverstijgend zijn, een goede inbreng van ervaringsdeskundigheid en samenwerking tussen betrokken partijen vereisen.
  • Projecten die inspelen op de trends van individualisering en digitalisering.

Lees meer hierover op de site van ZonMW.

De Tweede Kamer heeft 30 dagen de tijd om op het voorstel te reageren. Dat kan nog leiden tot aanpassingen. Het definitieve kader wordt uiterlijk 1 juli in de Staatscourant gepubliceerd. Dan geldt het van 2019 tot en met 2022.

Actualisering dd 2019: inmiddels is het beleidskader definitief. Meer informatie op de website van het ministerie van VWS, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Download de Kamerbrief over het nieuwe beleidskader

Download de Kamerbrief op rijksoverheid.nl

Lees de meestgestelde vragen over het nieuwe beleidskader

Op woensdag 21 februari 2018 organiseerde het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst over de contouren van het nieuwe beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Via de website van PGOsupport stelt het ministerie de meestgestelde vragen van deze bijeenkomst beschikbaar.

Lees de meestgestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling

 

Vragen over de subsidieregeling?

Sybe de Lint helpt je graag verder!

Bel of app 06 2806 9928