Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Vrijwilligerswerk nu en in de toekomst

Vrijwilligers van nu hebben andere wensen dan die van vroeger. En hoe zal dat over 10 jaar zijn? Bereid je samen met PGOsupport voor op de vrijwilliger nieuwe stijl en behoud voldoende vrijwillige energie voor je organisatie. Nu en in de toekomst.

PGOsupport organiseert een next practice bijeenkomst en een cursus over vrijwilligerswerk. Voor bestuurders, vrijwilligerscoördinatoren en beleidsmakers die begrijpen dat zij niet zonder vrijwilligers kunnen. Vrijwilligers zijn de zuurstof van elke patiënten- en cliëntenorganisatie.

Vrijwilligerswerk nieuwe stijl

Het vrijwilligerswerk dat we van vroeger kennen bestaat niet meer. De maatschappij verandert. Mensen sluiten zich niet meer vanzelfsprekend aan bij de kerk, de vakbond, de sportvereniging en ook niet bij de patiëntenorganisatie. Vrijwillige energie is er zat, maar die aanspreken en inzetten doe je anders dan vroeger. Maar hoe?

Wensen van vrijwilliger centraal

“Vrijwilligers in de mal van de organisatie duwen, is niet meer van deze tijd. Dat gebeurt nog te vaak. Als een vrijwilliger zich enthousiast meldt, is het al gauw: alsjeblieft dit kun jij gaan doen,” vertelt Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling bij PGOsupport.

“Dat is niet meer de manier. Draai het om: vrijwilliger, wat wil je, wat kun je, hoeveel tijd wil je erin steken? Veel meer elkaar ontmoeten, op elkaar afstemmen en ontdekken of je er gezamenlijk wat van kunt maken. En niet te vergeten: iets aantrekkelijks en uitdagends bieden.”

Vrijwilligers in de mal van de organisatie duwen, is niet meer van deze tijd.

Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling PGOsupport

Vernieuwde cursus vrijwilligers coördineren

Inspelen op de vrijwilliger nieuwe stijl is een belangrijk onderdeel van de vernieuwde cursus ‘Vrijwilligers coördineren’. Een tweedaagse cursus waarin je een plan van aanpak opstelt om vrijwilligers op de juiste manier te benaderen, te interesseren en blijvend te boeien.

Programma tweedaagse cursus

Op dag 1 is er ruim aandacht voor de theorie over onder meer die veranderende vrijwilliger. Op dag 2 duik je volop in de praktijk en komt je vrijwilligersbeleid nieuwe stijl tot leven. Je plan van aanpak krijgt vorm in de vertaling voor jouw organisatie.

Na een week of 2 neemt PGOsupport contact met je op om te horen of je nog ondersteuning kunt gebruiken bij de uitwerking van je plan.

Blik op de toekomst

De cursus 'Vrijwilligers coördineren' gaat vooral over de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Voor nu en de nabije toekomst. Maar hoe moet dat voor de vrijwilliger over 10 jaar? “Dat weten we niet, maar we kunnen er ons wel een voorstelling van proberen te maken”, vervolgt Jolanda.

Next practice bijeenkomst

Hoe krijgen we een beeld van de vrijwilliger in de toekomst? “Daarvoor organiseren we de next practice bijeenkomst ‘Vrijwilligerswerk in de toekomst', op maandag 5 november. In die bijeenkomst kijken we naar de uitkomsten van ons onderzoek naar jongeren en de patiëntenorganisatie.

Daarin peilden we de mening van jongeren over vrijwilligerswerk bij patiëntenorganisaties. Zij zijn tenslotte de vrijwilligers van de toekomst. Die uitkomsten kruisen we met de toegevoegde waarden van vrijwilligerswerk.   

Stoffig imago

Een voorbeeld: ‘nabijheid’ is een toegevoegde waarde van een vrijwilliger. Vaak als ervaringsdeskundige, staat een vrijwilliger dichter bij leden en patiënten dan een professionele kracht. Die positieve waarde staat weer lijnrecht tegenover het stoffige imago dat organisaties bij jongeren oproepen. Hoe blijf je ‘nabij’ zonder stoffig te zijn? En zo gaan we meer aspecten langs.

Daarbij grijpen we ook terug op een eerdere bijeenkomst met Lucas Meijs en zijn visie op vrijwilligerswerk. Met een scherper beeld van de veranderende vrijwilliger kun je je beter voorbereiden op een toekomst met voldoende vrijwillige energie.”

Kom naar de bijeenkomst en/of cursus

Next practice bijeenkomst maandag 5 november

Ben je vrijwilligerscoördinator, bestuurslid, beleidsmedewerker, vernieuwer in je organisatie en wil je samen ontdekken wat je nu kunt doen om ook in de toekomt voldoende vrijwilligers te hebben? Kom naar de next practice bijeenkomst Vrijwilligerswerk in de toekomst. Maandagavond 5 november van 17:00 tot 20:00 uur.

Cursus 'Vrijwilligers coördineren' maandagen 19 november en 3 december

Wil je (ook) meer praktisch aan de slag met vrijwilligerswerk nieuwe stijl, dan is de vernieuwde tweedaagse cursus ‘Vrijwilligers coördineren’ iets voor jou. Op de maandagen 19 november en 3 december.

Op zoek naar de vrijwilliger van de toekomst?

Jolanda van Dijk denkt graag met je mee.

Bel, mail of app 06 3894 9836