Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

"We gaan onze expertise ook inzetten voor nieuwe doelgroepen"

PGOsupport richt zich de komende jaren niet langer alleen op landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

‘We gaan ook lokale en regionale afdelingen en organisaties adviseren.'

Ook voor onderzoekers en medici

"Verder kunnen ook bijvoorbeeld medische onderzoeksafdelingen van universiteiten bij ons terecht", zegt Karin Hoek, adviseur leren en ontwikkelen. "Ook daar is men namelijk op zoek naar mogelijkheden en manieren om het patiëntenperspectief meer te laten doorklinken in praktijk, beleid en onderzoek.

Dankzij ons netwerk en onze contacten weten deze organisaties ons al te vinden"’, benadrukt Karin. "Bij het Leids Universitair Medisch Centrum starten we binnenkort bijvoorbeeld met het opleiden van een patiëntenpanel, zodat zij als ervaringsdeskundigen in staat zijn om onderzoeksvoorstellen te beoordelen. Hierbij gaat het dus om patiëntenparticipatie binnen wetenschappelijk onderzoek."

Bredere scope

PGOsupport werkt niet alleen toe naar een verbreding van doelgroepen, ook het trainingsaanbod zélf wordt steeds verder verbreed.

"Tot vorig jaar bestond ons programma voornamelijk uit een individueel open aanbod waarmee deelnemers zich konden ontwikkelen. We brengen nu meer differentiatie aan door naast een groot aantal basiscursussen ook cursussen voor gevorderden en masterclasses voor experts aan te bieden."

Maatwerktrajecten

Daarnaast zijn we in 2016 gestart met maatwerktrajecten: opleiding en advisering gericht op organisatieontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben we inmiddels 40 van zulke trajecten doorlopen met klanten.

Op deze manier leveren we niet alleen een bijdrage aan individuele competentie-ontwikkeling, maar ook aan opleidingsvragen van de organisaties en hun achterban. Dat is waardevolle aanvulling, omdat deze organisaties zo als geheel een stap vooruit kunnen maken met alle vrijwilligers en patiëntvertegenwoordigers.

Effectief maatwerk

Patiëntenorganisaties maken intensief gebruik van het individuele open cursusaanbod van PGOsupport. Daarbij springen enkele basiscursussen er uit qua populariteit, zoals Presentatievaardigheden en

Lotgenotencontact.

"Juist voor deze twee onderwerpen hebben we in 2016 ook maatwerktrajecten geleverd", vertelt Karin verder. "Dat werkt goed, blijkt uit de reacties. Alle teamleden doen op hetzelfde moment dezelfde inhoud en vaardigheden op. Daarbij leren zij ook elkaar beter kennen. Zo gaan zij rond het thema dezelfde taal spreken, waardoor zij als team ook leren van elkaar en beter gaan functioneren. Een mooi bijeffect!

Leven lang leren

Bij deze maatwerktrajecten spreken we met de deelnemende organisaties af dat zij de patiëntvertegenwoordigers blijven volgen en begeleiden. Zo haken we aan bij de betrokkenheid van deelnemers én de organisaties – en kunnen we gericht follow-ups bieden. Want iedereen kan altijd blijven leren. Bovendien is het scholen van patiëntvertegenwoordigers een uitstekende manier om ze te binden aan je organisatie. Dankzij dit soort investeringen ervaren zij dat hun werk en inzet wordt gewaardeerd!"

Online follow-up

Veel deelnemers aan de open trainingen hebben de behoefte om ook na afloop ervaringen te delen en vragen te bespreken. "Daarom zijn we eind 2016 bij wijze van experiment gestart met een besloten Facebookgroep bij onze cursus "Lotgenotencontact via social media", zegt Karin.

"Dat is een enthousiaste groep geworden, die nu – na vier maanden – nog steeds informatie met elkaar uitwisselt. De groep wordt gemonitord door de trainer, die zelf soms ook input levert. Met deze online groep voorkomen we dat alles wat er tijdens de training aan bod is gekomen, langzaamaan weer verwatert. Daarom willen hiermee blijven experimenteren – ook bij andere cursussen."

Individuele leerpaden

PGOsupport wil de komende jaren meer individuele leer- en ontwikkelingspaden uitstippelen voor de deelnemers aan cursussen. "Zij kunnen zo hun competenties verder ontwikkelen met cursussen die logisch voortbouwen op elkaar", licht Karin toe.

"Daarnaast dwingt het werken met leerpaden onszelf om het cursusaanbod voor gevorderden en experts verder te blijven ontwikkelen. Zo blijven wij voor beginnende én gevorderde patiëntvertegenwoordigers een relevante opleidingspartner met een breed en samenhangend aanbod!"

Terug naar Jaarverslag 2016
 

Vragen of opmerkingen? Wil je reageren?

Mail je vragen of opmerkingen dan aan Karin Hoek