Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
spijker je basiskennis bij

Wegwijs in de klinische epidemiologie

Cursusdetails

Voor wie
Leden van referentenpanels, beoordelingscommissies en adviespanels van patiëntenorganisaties en/of gezondheidsfondsen
Duur
2 online sessies
Niveau
Gevorderd
Leerpad
Patiëntenparticipatie
Kosten
€ 100,- statiegeld
Bekijk de cursusvoorwaarden icon.new_tab.title

Leer hoe je je kennis inzet bij het vormen van je advies of oordeel over een onderzoeksvoorstel.

Beoordeel jij onderzoeksaanvragen voor een subsidiegever vanuit cliënten- en naastenperspectief? Of geef jij onderzoekers advies over hun onderzoeksvoorstel? Dan is dit een cursus voor jou!

Let op: dit is een verdiepingscursus op de basiscursus Beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Volg deze cursus nadat je ook deze basiscursus hebt gevolgd.

Doorgrond de onderzoeksaanvraag

Als lid van een panel of commissie beoordeel je of geef je advies over onderzoeksaanvragen. Je doet dat vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Om de beoordeling goed te kunnen doen is het belangrijk dat je de onderzoeksaanvraag kunt doorgronden. Door wetenschappelijke taal en begrippen kan dat ingewikkeld zijn.

In deze cursus leer je meer over klinische epidemiologie en over begrippen en termen die gangbaar zijn in onderzoek. Niet om wetenschapper te worden, maar om met die kennis je oordeel of advies goed te kunnen vormen en onderbouwen. Meer kennis over de methodologie van onderzoek kan de kwaliteit van je beoordeling en advies verhogen en daarmee ook de kwaliteit van het onderzoek.

Kwaliteit verhogen

De cursus is ontstaan vanuit de behoefte van cliëntreferenten en -adviseurs. Zij wilden meer leren over onderzoek en onderzoeksmethoden. Niet alleen om steviger advies kunnen geven, maar omdat het dan voor henzelf ook gemakkelijker wordt. De cursus werd ontwikkeld in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, MIND, enkele referenten van beide panels, en de trainers.  

Zorg dat deze cursus in het pakket blijft. Voor alle mensen die met het beoordelen van subsidieaanvragen bezig zijn een verrijking.

een eerdere cursusdeelnemer

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Evidence based medicine
  • Primaire & secundaire uitkomstmaten

  • Doelpopulatie, onderzoekspopulatie en generaliseerbaarheid

  • Causaal onderzoek en predictie onderzoek

  • Effectonderzoek en alternatieven voor een RCT

Je luistert niet alleen naar de trainers, maar je gaat ook actief in gesprek en aan de slag met je medecursisten.

Toepassing in je werk als beoordelaar of adviseur

Deze cursus is bedoeld voor mensen die actief zijn als beoordelaar van onderzoeksvoorstellen, en/of advies geven bij onderzoeksprojecten.

In de cursus maken we bij ieder thema een koppeling naar hoe jij deze kennis over klinische epidemiologie kunt inzetten bij het geven van een beoordeling of advies vanuit cliëntenperspectief.

Meer lezen?

Trainer Eva Vroonland vertelt meer over het belang en de totstandkoming van de cursus Wegwijs in de klinische epidemiologie.

Deze cursus geeft een goede mix tussen praktijk en theorie. Goed afgebakende onderdelen en onderwerpen, mooie samenhang.

een eerdere cursusdeelnemer

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen.

Wij houden je graag op de hoogte per e-mail wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.