Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Werkconferentie ervaringsdeskundigheid in raden van toezicht

Ervaringsdeskundigen ontbreken nog in veel raden van toezicht bij zorgorganisaties. PGOsupport en NVTZ (de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) organiseren er een werkconferentie over.

Patiënten/cliënten en naasten kunnen met hun ervaring een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Samen met gebruikers ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten is inmiddels de gewoonste zaak. Cocreatie is aan de orde van de dag. Ook steeds meer in alle geledingen van zorg en welzijn.

Waarom dan nog zo weinig aan de bestuurstafels van zorgorganisaties?

Samenwerking nodig

Volgens Bas Baanders, faculty member van de NVTZ, is het betrekken van patiënten en cliënten ook hier van belang. “En daarom is het nodig dat raden van toezicht ook vanuit hun perspectief toezicht houden.”

Hot issue

De belangstelling bij ervaringsdeskundigen is groot. Baanders: “In april 2018 en mei 2019 organiseerden MIND, Ypsilon en PGOsupport een bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen die zich afvroegen of toezicht houden iets voor hen is. In korte tijd oversteeg de inschrijving het aantal plaatsen.”

Ervaringsdeskundigen aan de bestuurstafel

Volgens Baanders is het belangrijk dat raden van toezicht óók vanuit ervaringsdeskundigheid toezicht houden. En dat ze manieren vinden om erop toe te zien dat professionals en hun organisaties met patiënten/cliënten gezamenlijk achterhalen welke zorg of ondersteuning het best past. Met een beslissende stem van patiënten/cliënten. “Veel raden van toezicht én cliënten vragen zich af hoe zij dat kunnen doen.”

Werkconferentie

Daarom organiseren de NVTZ en PGOsupport op vrijdag 22 november 2019 een werkconferentie over dit onderwerp. Het doel is kennismaken, kennis uitwisselen en elkaar inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Sprekers zijn: Marius Buiting (directeur NVTZ), Haske van Veenendaal (Trant), Sandra Mulders (lid RvT Jeroen Bosch ziekenhuis), Bas Baanders (Baanders, consultancy met zorg) en Joos Vaessens (directeur PGOsupport).

Ervaringsdeskundigen met belangstelling voor toezichthouden, leden raad van toezicht, bestuurders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van de NVTZ.