Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Zo organiseer je een week van... het oorsuizen

Met een succesvolle campagneweek zette Stichting Hoormij/NVVS de aandoening oorsuizen op de kaart. Geheel op eigen kracht, zonder bureau. Ontdek de tips voor veel publiciteit, aandacht, nieuwe leden en shopverkoop.

Fluit in je oor? Er is wel hulp

"Heb je last van oorsuizen, dan krijg je vaak de boodschap dat je er maar mee moet leren leven. Artsen vertellen er meestal niet bij hoe je dat dan moet doen. Wij wilden duidelijk maken dat er wel degelijk hulp beschikbaar is."

Aan het woord is Astrid van den Hoek, redacteur en communicatiemedewerker bij Stichting Hoormij/Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

Midden december ontstond het idee om die boodschap met een Week van het oorsuizen van 2 tot 8 februari onder de aandacht te brengen. "Een beetje zoals onze collega's in Engeland al jaren in diezelfde week  doen met de Tinnitus Awareness Week." De voorbereidingstijd bleek achteraf wat krap. De campagne had namelijk onverwacht veel (media)succes. 

Onverwacht succes

Belangrijk onderdeel van de publiekscampagne 'Oorsuizen: er is hulp' was een bijeenkomst op 6 februari over hulpverlening. "Bij de bekendmaking hebben we in plaats van onze eigen medialijst voor het eerst ANP Pers Support gebruikt. Dat is een betaalde persdienst die garandeert dat je bericht verspreid wordt – ik denk dat veel meer media het daardoor hebben opgepakt."

Vanwege het aantrekkelijke programma en de berichtgeving via ANP rekende de organisatie wel op wat meer animo. "We hadden een zaal voor 200 mensen gereserveerd in plaats van de gebruikelijke met 120 plekken."

Tot ieders verbazing was die grotere zaal binnen een halve dag volgeboekt. De enige uitwijk op korte termijn bood het UMC Groningen. Die noordelijke locatie bleek geen drempel: in no time waren ook daar alle  400 (!) stoelen uitverkocht.

Enorme publiciteit

De pers omarmde de Week van het oorsuizen. Op radio, televisie, kranten, zowel landelijk als regionaal, was er ruim aandacht. Vijf ervaringsdeskundige vrijwilligers hadden er onderhand een dagtaak aan om al die journalisten te woord te staan. Waarom sloeg deze week zo aan?

"We zien de laatste jaren toenemende aandacht voor gehooraandoeningen. En één persoon is - toevallig kort voor onze themaweek - in het nieuws geweest omdat ze uit het leven stapte door ondraaglijk oorsuizen. Dat is natuurlijk niet de boodschap die wij willen brengen - wij willen juist het perspectief laten zien. Dat maakt journalisten wel wat sensatiebelust. Gelukkig lieten de meesten hun sensatielust snel varen en besteedden ze serieus aandacht aan onze boodschap: er is hulp."

Slimme aanpak

Ongetwijfeld heeft ook de aanpak van Hoormij/NVVS bijgedragen aan het succes. Het zelfbedachte beeldmerk bijvoorbeeld met de fluitketel trekt de aandacht. De bereidwillige medewerking van de 5 vrijwilligers om hun verhaal te vertellen, heeft ook enorm geholpen, vindt Astrid. En journalisten smullen van de persoonlijke verhalen die dagelijks vers op de themapagina van de campagne staan.

Resultaten op rij

De Week van het oorsuizen heeft Hoormij / NVVS heel wat opgeleverd:

 • veel publiciteit
 • 400 bezoekers op de bijeenkomst
 • veel verkoop van boeken en folders uit de webshop
 • nieuwe leden (in deze week net zoveel als normaal in een maand)

Redenen genoeg om ook volgend jaar een Week van het oorsuizen te organiseren. "Maar dan wel met iets meer voorbereidingstijd."

Tips op rij

Astrid deelt tot slot haar leerervaringen:

 • een aansprekend beeldmerk trekt de aandacht
 • Breng elke dag een thema onder de aandacht met ervaringsverhaal en twitter hierover
 • Zorg voor(voldoende) goed geïnstrueerde ervaringsdeskundigen die hun verhaal in de media willen vertellen
 • Zet sociale media in om het rumoer te starten en op gang te houden
 • Zorg voor voldoende webhosting om het extra bezoek op je website op te vangen (de NVVS site was de eerste dag tijdelijk overbelast)
 • Maak campagnepagina’s op je website met een eigen url. De NVVS zette bovendien Google Adwords / Google Grants in om zoekers naar de campagnepagina te leiden
 • Overweeg om de betaalde dienst van ANP Pers Support in te zetten bij het verspreiden van je persberichten
 • Kijk welke initiatieven er nog meer zijn om eventueel bij aan te haken
 • Geef ook in de regio's een vervolg aan de campagneweek om de aandacht vast te houden
 • Ondersteun de regio's met persinformatie voor hun regionale perscontacten