Persoonsgegevens

Iedere vereniging of organisatie die gegevens vastlegt, heeft ermee te maken: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).CD met hangslot

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

De wet eist dat organisaties zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun leden / donateurs.

Zo dient u de gegevens goed te beschermen, mag u de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verkregen en moet u vastlegging van bijzondere gegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de organisatie die de wet handhaaft en zo nodig boetes oplegt.

Patiëntenorganisaties zijn verplicht te melden

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten hun ledenbestand altijd aanmelden, omdat dit gezondheidsgegevens bevat: het simpele feit dat een lid de aandoening heeft, is een bijzonder gegeven.

Datalekken verplicht melden

Ook ernstige datalekken moet u direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als bijvoorbeeld uw organisatiecomputer gehackt wordt of een medewerker/vrijwilliger een laptop of usbstick met het ledenbestand verliest.

Brochure bescherming persoonsgegevens

Meer informatie vindt u in de brochure bescherming persoonsgegevens, die PGOsupport speciaal voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties heeft laten samenstellen. Het is een praktisch hulpmiddel voor organisaties bij het toepassen van de geldende privacyregels.

Functionaris GegevensbeschermingAfke Gerritsen

PGOsupport heeft voormalig advocaat Afke Gerritsen aangesteld als onafhankelijk Functionaris Gegevensbescherming (FG). Zij kan uw organisatie ondersteunen bij privacykwesties met:

  • advies over persoonsgegevens en de bescherming daarvan
  • interne regelingen opstellen
  • melding van bestanden
  • toezicht op de uitvoering
  • afhandeling van klachten over oneigenlijk gebruik
  • input leveren voor gedragscode

De Functionaris Gegevensbescherming kan in de plaats treden van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het melden van gegevensbestanden. De Autoriteit Persoonsgegevens behoudt als nationale toezichthouder haar bevoegdheden, maar stelt zich terughoudend op als een organisatie een FG heeft.

U kunt voor alle privacyzaken, waaronder de meldingen van bestanden, dus ook terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming Afke Gerritsen.

Voordelen

  • advies op maat
  • persoonlijke benadering
  • goede bereikbaarheid
  • meer vertrouwenspersoon dan autoriteit

Meer informatie

Brochure bescherming persoonsgegevens, hulpmiddel voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties bij het toepassen van de geldende privacyregels. 

De formulieren en reglementen uit de brochure als losse Worddocumenten:

Interview met Afke Gerritsen, Functionaris Gegevensbescherming.

Heeft u vragen over persoonsgegevens en gegevensbescherming of wilt u een bestand aanmelden? Neem dan contact op met Afke Gerritsen, Functionaris Gegevensbescherming via e-mail persoonsgegevens@pgosupport.nl