Ga direct naar de content

Regelzaken voor patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties moeten nogal wat regelen om alles soepel te laten draaien. PGOsupport krijgt er regelmatig vragen over. Met korte introductievideo’s en aanvullende informatie helpen we patiëntenorganisaties een aantal veelgevraagde kwesties op orde te brengen.

Deel deze pagina:

Voorkom teleurstelling, conflict of andere narigheid binnen je organisatie door in ieder geval de basis op orde te brengen. Met onderstaande video’s helpen we je in ongeveer 5 minuten graag op weg.

Direct naar:

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag, ook wel VOG, is een verklaring waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van justitie en veiligheid, of iemand strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.  

De regels rond een VOG zijn duidelijk. Maar, vraag je vrijwilligers nu wel of niet om een VOG? Biedt een VOG zekerheid of is dit maar schijn? 

Zet de volgende stap om jullie procedure met de VOG (verder) op orde te brengen. Ook als je denkt dat je organisatie deze procedure al goed geregeld heeft, kan een tussentijdse check geen kwaad. 

In onderstaande video bespreken Jolanda van Dijk en Martine Versluijs wat een VOG is, wanneer die verplicht is en waarom je als organisatie aan vrijwilligers of medewerkers een VOG zou vragen.

 

Meer informatie over de VOG

  • de basisinformatie over de regeling gratis VOG Verklaring Omtrent het Gedrag vind je op de website van het CIBG van het ministerie van VWS.
  • meer informatie over preventief beleid vrijwilligersorganisaties vind je eveneens op de website van het CIBG van het ministerie van VWS.

Terug naar boven

De vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers doen hun werk belangeloos. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze eventuele onkosten die ze daarbij maken voor eigen rekening nemen. Daarvoor is de vrijwilligersvergoeding bedoeld.  

Onderstaande video behandelt de verschillende vormen van de onkostenvergoeding en de eventuele fiscale gevolgen.

 

Let op: De bedragen in de video zijn van 2020. Vanaf 2021 is de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding € 1.800 per jaar. De actuele vrijwilligersvergoeding is te vinden op de website van de Belastingdienst. 

Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers vinden en binden door passende beloning

Vrijwilligers zetten zich graag in voor een organisatie als zij ook zelf aan hun trekken komen. Hoe sluit je daar zo goed mogelijk bij aan? Want niet iedereen zit te wachten op de verjaardagskaart. En moet je die cursus nu wel of niet verplicht stellen? 

Zet de volgende stap in het vrijwilligersbeleid en breng het beloningsbeleid een stap verder door aan te sluiten bij de geefmotieven van vrijwilligers.

Onderstaande video gaat over de geefmotieven van vrijwilligers en hoe je daarop in kunt spelen.

 

Meer informatie over geefmotieven

 Terug naar boven

Klachtenregeling

PGOsupport ondersteunt bij het afhandelen van klachten aan het adres van je organisatie. Dat doen we met een model klachtenregeling en onafhankelijke klachtencommissie als het niet lukt om de klacht binnen je organisatie op te lossen.

Alle vrijwilligers en medewerkers van je patiënten- of cliëntenorganisatie doen natuurlijk hun uiterste best om leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er iets fout gaan of anders lopen dan was afgesproken. Waar mensen werken gaat weleens iets fout.

Met een klachtenregeling stel je gedupeerden in staat een formele klacht in te dienen, zodat je organisatie die correct kan afhandelen.  

Model klachtenregeling

PGOsupport heeft voor patiënten- en cliëntenorganisatie een model klachtenregeling opgesteld. De regeling kun je hieronder downloaden en op maat maken door op de geel gearceerde plekken de naam van je organisatie in te vullen. Publiceer de bewerkte klachtenregeling op jullie website.

Download de model klachtenregeling (april 2019).

Onafhankelijke klachtencommissie 

Lukt het niet om een klacht binnen je organisatie op te lossen? Dan helpen we de klacht correct af te handelen met een onafhankelijke klachtencommissie. PGOsupport organiseert dit en levert een ambtelijk secretaris die ondersteunt bij de inhoudelijke en organisatorische aspecten.

De klachtencommissie bestaat uit 2 externe leden en 1 lid van jouw organisatie. De commissie doet uitspraak over de klacht, met een gemotiveerd oordeel, de wijze van behandeling en eventuele aanbevelingen.

Terug naar boven

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Sinds 21 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de wet WBTR. Die wet moet wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten voorkomen. De gevolgen van de wet voor je organisatie zijn afhankelijk van het huidige bestuursmodel en de statuten van je organisatie. Meer informatie over de wet vind je op wbtr.nl. Bekijk ook onze tips voor goed bestuur.

Meer weten? Neem contact op met
Jolanda van Dijk

Jolanda van Dijk

adviseur organisatieontwikkeling

Meer lezen