Vraag en antwoord

Over PGOsupport

 • Wat doet PGOsupport?

  PGOsupport helpt patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken om hun organisatie en hun maatschappelijke positie te versterken. In essentie is PGOsupport een netwerkorganisatie: wij ontsluiten de kennis en ervaring van de ene organisatie voor de andere.

  Daarnaast ondersteunt PGOsupport patiëntenorganisaties bij hun inbreng in kwaliteitstrajecten: met cursussen en advies op maat.

  PGOsupport is opgericht in 2008 door de koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

   

 • Welke diensten levert PGOsupport?

  Vier vormen van dienstverlening:

  • Academie: cursussen en themabijeenkomsten
  • Consult: kennis en advies via eigen en externe adviseurs en online (formats, toolkits)
  • Kwaliteit: advies op maat en cursussen ter ondersteuning bij kwaliteitstrajecten (kwaliteitscriteria, kwaliteitsstandaarden, zorginkoop vanuit patiëntenperspectief).
  • Web: interactieve ondersteuning via artikelen, kennisbank, nieuwsbrief, toolkits en uitwisseling via sociale media.
 • Wat kosten de diensten?

  Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen kosteloos gebruikmaken van onze diensten. Voor de opleidingen is er een ‘statiegeldregeling’: wie na aanmelding voor een opleiding deze ook daadwerkelijk volgt, krijgt het statiegeld terug.
  Als u via PGOsupport gebruikmaakt van de diensten van een externe adviseur dan zijn de kosten in sommige gevallen voor uw rekening.

 • Wie komen in aanmerking voor de diensten?

  Alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken komen in principe in aanmerking voor de diensten van PGOsupport. Kerntaken van deze organisaties zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

 • Verleent PGOsupport ook subsidies?

  Nee, PGOsupport verleent geen subsidies, maar biedt wel op veel manieren ondersteuning in natura.

 • Wat is het verschil tussen PGOsupport en Fonds PGO?

  Fonds PGO is een unit van het CIBG van het ministerie van VWS. Het fonds verstrekt subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties in Nederland.

  PGOsupport is een zelfstandige stichting. PGOsupport levert ondersteunende diensten aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
  De overeenkomst tussen beide organisaties zit dus vooral in de naam. Dit komt doordat beide voor patiënten- en gehandicapten (pg) organisaties werken.

 • Wat is het verschil tussen PGOsupport en de koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties?

  Onze dienstverlening is een aanvulling op die van de koepels. PGOsupport is om die reden opgericht door een aantal koepels, namelijk: de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (nu: Ieder(in)), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform GGz (LpGGZ), het CSO – koepel van ouderenorganisaties en het Platform VG, koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking (nu: Ieder(in)).

  Bovendien verzorgen de koepels belangenbehartiging voor hun leden. PGOsupport heeft geen leden en is een ondersteuningsorganisatie - belangenbehartiging is nadrukkelijk geen taak van PGOsupport.

 • Wat doet PGOsupport voor patiënten?

  PGOsupport levert geen diensten aan patiënten / cliënten. Dat is aan de patiënten- en gehandicaptenorganisaties zelf.

 • Is PGOsupport onafhankelijk?

  Ja, PGOsupport is een onafhankelijke stichting. Wij verlenen diensten aan de patiënten- en gehandicaptenorganisaties op basis van een gewonnen aanbesteding. VWS heeft in 2012 die aanbesteding uitgeschreven. Overheden die dienstverlening voor meer dan € 180.000 inkopen moeten dat namelijk doen in de vorm van een Europese aanbesteding. Zo luidt de wet.

  PGOsupport heeft die aanbesteding gewonnen en kan tot eind 2016 aan de slag.

 • Een klacht over PGOsupport?

  Lees in het Reglement Klachtencommissie wat u kunt doen bij een klacht over PGOsupport.


Bohob

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws