Ga direct naar de content

Wie zijn wij?

PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie. We bevorderen patiëntenparticipatie door informeren, adviseren, trainen, coachen en intervisie.

Deel deze pagina:

Wij werken aan een samenleving waarin mensen zo goed mogelijk kunnen omgaan met de individuele, sociale en maatschappelijke gevolgen die hun aandoening, beperking of kwetsbaarheid met zich meebrengt. Dat is de kwaliteit van leven die we nastreven. Zorg, welzijn en wetenschappelijk onderzoek kunnen hierin een belangrijke bijdrage hebben, mits deze aansluiten op de behoefte van de mensen om wie het gaat.

Succesvolle patiëntenparticipatie doe je samen
Dries Hettinga, directeur PGOsupport

We zijn ervan overtuigd dat participatie van patiënten, gehandicapten, cliënten en kwetsbare burgers in zorg, welzijn en onderzoek, bijdraagt aan betere kwaliteit van leven. Die participatie bevorderen is de missie van PGOsupport. We richten ons daarbij zowel op het versterken van de mensen en organisaties in de patiëntenbeweging als ook hun gesprekspartners. 

Begeleiding, scholing en advies

We informeren, adviseren en scholen in een effectieve inbreng van het patiëntenperspectief. Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij patiënten- en gehandicaptenorganisaties bij de inbreng van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Daardoor hebben wij veel kennis, ervaring en een groot netwerk opgebouwd rond dit thema. Zodoende weten ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers ons goed te vinden.

Voor wie?

PGOsupport richt zich op:

  • Mensen die actief zijn voor patiëntenorganisaties: vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. Het gaat hierbij om patiëntenorganisaties in brede zin: organisaties die zich inzetten voor patiënten, cliënten, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een beperking.
  • Zorgorganisaties, onderzoekers, beleidsmedewerkers, regionale/landelijke overheden, zorgverzekeraars, fondsen, én patiënten- en cliëntenorganisaties die met patiëntenparticipatie de kwaliteit van zorg en welzijn kunnen verbeteren.

Rap Daisy Veenstra

Hoe kun je de wereld van de zorg en de wereld van patiënten met elkaar verbinden? Bekijk de rap van de rappende psycholoog Daisy Veenstra (100.000 volgers op TikTok).

Kernthema's

Belangrijke thema's voor PGOsupport zijn: het versterken van patiëntenorganisaties, richtlijnontwikkeling, kwaliteit van zorg, wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en - beschikbaarheid, innovatie en regionale en lokale samenwerking.

Organisatie

PGOsupport is een groeiende organisatie met meer dan 20 medewerkers: adviseurs, trainers, communicatieadviseurs en ondersteuning.

groepsfoto medewerkers PGOsupport
Medewerkers PGOsupport tijdens congres

De academie van PGOsupport heeft een uitgebreid cursusaanbod ontwikkeld, met steeds meer blended en online cursussen. Jaarlijks bieden we meer dan 140 cursussen aan en meer dan 70 maatwerktrajecten met cursussen op maat en scholingsadvies.

PGOsupport is gevestigd in Utrecht. Het kantoor heeft verschillende vergaderruimten en goede faciliteiten voor cursussen. Patiëntenorganisaties kunnen hier gebruik van maken. Meer informatie over gebruik van vergaderruimtes.

PGOsupport heeft een Raad van Toezicht.

Meedenkgroep

Voor de ondersteuning van patiënten- en cliëntenorganisaties heeft PGOsupport een opdracht van VWS. Bij het vormgeven en verbeteren van dit aanbod maken we gebruik van de meedenkkracht van deze organisaties. Daarom hebben we een meedenkgroep gevormd die periodiek mee (of tegen-)denkt over actuele kwesties en keuzes. Dat doen we in de vorm van een online dialoog.

Lees meer over de meedenkgroep.

Kennisinfrastructuur

Naast de website van PGOsupport biedt onze website Participatiekompas.nl veel informatie over patiëntenparticipatie.

Onafhankelijke stichting

PGOsupport is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2009. Voor de specifieke ondersteuning van patiënten- en cliëntenorganisaties stelt het ministerie van VWS middelen ter beschikking. Daardoor is onze dienstverlening aan landelijk werkende patiënten- en cliëntenorganisaties kosteloos.
In opdracht van het ministerie is onze dienstverlening aan deze organisaties over de periode 2018-2020 geëvalueerd. Lees meer in het nieuwsbericht Dienstverlening PGOsupport dik in orde

Meer weten?

Neem contact op met
Dries Hettinga

Dries Hettinga

directeur