Ga direct naar de content

Invloed op de vergoeding van geneesmiddelen

Hoe komt een geneesmiddel in het basispakket? En hoe kun je dat als patiëntenvertegenwoordiger beïnvloeden? Je ontdekt het in deze themabijeenkomst.

In het kort

Voor wie

Iedereen met interesse in het zorgstelsel en het proces van geneesmiddelvergoeding

Tijdsinvestering

bijeenkomst van 2 uur in Utrecht

Zorginstituut Nederland bepaalt of een nieuw medicijn voor vergoeding in aanmerking komt in het basispakket. Daar gaat een zorgvuldige, onafhankelijke raadpleging aan vooraf, de zogenoemde Health Technology Assessment (HTA).

De Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut verzamelt daarbij alle benodigde informatie voor een goede kosten/baten-afweging. Dat kan niet zonder het perspectief van de patiënt.

Ontdek hoe het proces van geneesmiddelvergoeding verloopt. En hoe je daar als patiëntenvertegenwoordiger bij aanhaakt en invloed op uitoefent.

Programma

Tijdens de themabijeenkomst op 28 september vertelt:

Reva Efe (Zorginstituut Nederland):

  • wat het Zorginstituut doet
  • hoe de beoordeling van geneesmiddelen voor vergoeding verloopt
  • welke rol Health Technology Assessment daarbij speelt
  • bij welke onderdelen patiëntenorganisaties betrokken worden

Dominique Hamerlijnck (EUPATI fellow en patiënt expert) vertelt:

  • hoe zij de beoordeling van geneesmiddelen voor vergoeding beïnvloedt vanuit patiëntenperspectief.

Er is voldoende gelegenheid om al je vragen te stellen.

Uitwisseling na afloop

Na afloop kun je kennis en ervaring uitwisselen met andere patiëntenvertegenwoordigers.

Voor wie?

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het Nederlandse zorgstelsel en het proces van geneesmiddelvergoeding.

De sprekers

Reva Efe

Reva is sinds april 2021 farmaco-economisch adviseur bij Zorginstituut Nederland. Daarvoor werkte zij als consultant Health Economics & Outcomes Research. In 2017 studeerde zij af als basisarts aan de Vrije Universiteit, waarna zij de masterstudie Health Economics, Policy & Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgde.

Dominique Hamerlijnck

Dominique werkt als patiënt expert longziekten, vooral ernstig astma. Ze draagt eraan bij dat de stem van de patiënten gehoord en meegenomen wordt in de ontwikkeling van zorg, medicijnen en medische hulpmiddelen. Dominique is al jaren betrokken bij het bevorderen van patiëntbetrokkenheid bij HTA. Ze is lid van HTAi (Health Technology Assessment international) en ISPOR (de wereldwijde organisatie van gezondheidseconomen en uitkomstenonderzoekers (HEOR)). Ook is ze betrokken bij onderzoek naar nieuwe behandelwijzen en nieuwe uitkomstmaten.

In het kort

Voor wie

Iedereen met interesse in het zorgstelsel en het proces van geneesmiddelvergoeding

Tijdsinvestering

bijeenkomst van 2 uur in Utrecht

Dominique Hamerlijnck

Dominique Hamerlijnck

Spreker

EUPATI-fellow Dominique Hamerlijnck werkt als patiënt expert op het gebied van longziekten. Ze zet zich al jaren in voor het bevorderen van patiëntbetrokkenheid bij Health Technology Assessment (HTA).

Meer leren?

Andere cursussen over participatie, vrijwilligerswerk, lotgenotencontact (groepen begeleiden) en nog veel meer vind je in de cursusagenda van PGOsupport.