Ga direct naar de content

Advies patiëntenparticipatie

PGOsupport adviseert en traint patiëntenvertegenwoordigers over participatie. De trainingen kunnen onderdeel zijn van een breder adviestraject, waarbij PGOsupport ervaringsdeskundigen begeleidt om impactvolle invloed uit te oefenen op beleid en praktijk van zorg en welzijn. Hoe kun je dat het beste vormgeven?

Deel deze pagina:

Steeds vaker krijgen patiënten- en cliëntenorganisaties de vraag om mee te denken bij trajecten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn. De inbreng van ervaringsdeskundigen heeft hierbij een duidelijke meerwaarde. Het zorgt ervoor dat beleid, zorg, welzijnswerk of onderzoek beter aansluit bij de ervaringen en behoeften van mensen met een (chronische) ziekte of beperking.

Direct naar:

PGOsupport geeft training, advies en begeleiding

Wat betekent het om te participeren in een zorgverbeteringstraject? Welke rol wordt dan van je verwacht of welke rol zou je willen nemen? Hoe kom je tot een duurzame en effectieve inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief? En waar moeten (medewerkers van) zorgorganisaties aan denken als zij aan de slag gaan met participatie? Dat zijn de onderwerpen waar we de vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, maar ook organisaties die hier vragen over hebben bij adviseren.

Inbreng bij kwaliteitstrajecten

PGOsupport kan je helpen, met:

  • Het belang van patiënten- cliëntenparticipatie bij kwaliteitsverbetering in de zorg.
  • Welke verschillende participatierollen mogelijk zijn en welke kennis, vaardigheden en houding daarbij horen.
  • Hoe ziet het veld eruit, waarin de patiëntenorganisatie het patiëntenperspectief kan vertegenwoordigen?

Cursussen en advies voor patiëntenorganisaties

PGOsupport heeft een ruim aanbod van cursussen voor patiëntenvertegenwoordigers. Deze cursussen kunnen ook deel uitmaken van een langdurig begeleidingstraject voor impactvolle participatie.

Advies op maat

Als patiënten- of cliëntenorganisatie kun je dus op verschillende manieren inbreng hebben bij een verbetertraject op het gebied van kwaliteit van zorg en leven. Natuurlijk is ook een advies op maat mogelijk; van verkennend gesprek tot advies gedurende alle stappen van het kwaliteitstraject. Neem contact op met Martine Versluijs, adviseur patiëntenparticipatie.

Voor patiëntenorganisaties kosteloos

De ondersteuning van landelijk werkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Meer weten?

Neem contact op met
Martine Versluijs

Martine Versluijs

adviseur patiëntenparticipatie

Lees meer