Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport en ANBI

PGOsupport is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam

PGOsupport

Doelstelling

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties.
Meer over onze doelstellingen.

Fiscaal nummer RSIN

850605179

Contactgegevens

Alle contactgegevens op een rij

Bestuurssamenstelling

PGOsupport heeft een Raad van Toezicht (RvT).

Beleid

De koers van PGOsupport

Beloningsbeleid

Medewerkers van PGOsupport vallen onder de CAO Zorg & Welzijn.

Beloning directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019: 1/1 - 31/12

Dienstbetrekking? Ja

Beloning 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen: € 116.145

Beloningen betaalbaar op termijn: € 11.404

Totaal: € 127.549 
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum: € 194.000

Beloning 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018: 1/1 - 31/12

Dienstbetrekking? Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen: € 113.386

Beloningen betaalbaar op termijn: € 11.259

Totaal: € 124.645

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum: € 189.000

Beloning leden Raad van Toezicht

2019 L. van Starkenburg L. van Starkenburg H. Griffioen B. Stavenuiter
Functie voorzitter lid voorzitter  vice-voorzitter
Periode 1/1 - 31/12      
Totale bezoldiging € 6.000 € 0 € 0 € 0
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 29.100      
         
2018        
Periode 1/7 - 31/12 1/1 - 30/6 1/1 - 30/6 1/1 - 30/6
Totale bezoldiging € 3.000 € 2.000 € 3.190 € 2.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 14.175 € 9.450 € 9.450 € 9.450
2018 N. Hermans I. Leene H. ter Brake  
Functie lid vice-voorzitter voorzitter  
Periode 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  
Totale bezoldiging € 4.450 € 4.000 € 4.000  
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 19.400  € 19.400  € 19.400  
         
2017        
Periode 1/1 - 31/12 1/4 - 30/6 1/4 - 30/6  
Totale bezoldiging € 4.563 € 3.000 € 3.000  
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 18.900 € 14.175 € 14.175  

Lees in ons jaarverslag wat we doen inclusief de financiële verantwoording.