Ga direct naar de content

PGOsupport is ANBI

PGOsupport is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deel deze pagina:

Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam: PGOsupport

Doelstelling
PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie.
Meer over onze doelstellingen

Fiscaal nummer RSIN
850605179

Contactgegevens
Alle contactgegevens op een rij

Bestuurssamenstelling

Formulier
Formulier publicatieplicht ANBI (jaarrekening 2022)

Beleid

Beloningsbeleid

Jaarverslag en financiële verantwoording