Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport en ANBI

PGOsupport is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam

PGOsupport

Doelstelling

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties.
Meer over onze doelstellingen.

Fiscaal nummer RSIN

850605179

Contactgegevens

Alle contactgegevens op een rij

Bestuurssamenstelling

PGOsupport heeft een Raad van Toezicht (RvT).

Beleid

De koers van PGOsupport

Beloningsbeleid

Medewerkers van PGOsupport vallen onder de CAO Zorg & Welzijn.

De leden van de RvT ontvingen een vaste onkostenvergoeding tussen € 2.000 en € 5.000, afhankelijk van de zittingsduur in 2018. De voorzitter ontvangt 1½ keer zoveel als de leden. Binnen deze vergoeding vallen alle activiteiten. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding voor reiskosten.

De directeur-bestuurder ontving een salaris van € 113.386 inclusief een belastbare onkostenvergoeding bij een fulltime dienstverband.

Activiteiten

Lees in ons jaarverslag wat we doen inclusief de financiële verantwoording.