Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PGOsupport en ANBI

PGOsupport is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam

PGOsupport

Doelstelling

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties.
Meer over onze doelstellingen.

Fiscaal nummer RSIN

850605179

Contactgegevens

Alle contactgegevens op een rij

Bestuurssamenstelling

PGOsupport heeft een Raad van Toezicht.

Beleid

De koers van PGOsupport

Beloningsbeleid

Medewerkers van PGOsupport vallen onder de CAO Zorg & Welzijn.

De leden van de Rvt ontvingen in 2017 een vaste onkostenvergoeding van € 4.000 op jaarbasis. De voorzitter ontvangt 1½ maal deze vergoeding. Binnen deze vergoeding vallen alle activiteiten. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding voor reiskosten.

De directeur-bestuurder ontving een salaris van € 109.304 en een belastbare onkostenvergoeding van € 1.177 bij een fulltime dienstverband.

Activiteiten

Lees in ons jaarverslag wat we doen inclusief de financiële verantwoording.